Informacja dotycząca uczestnictwa w Projekcie Rządowym „ Aktywna Tablica”

Z radością informujemy, że nasza Szkoła Podstawowa Nr 54 otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „AKTYWNA TABLICA”.

Grant w wysokości 43.750,00 zł. zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające prawidłowy proces kształcenia.

         Działamy!!!

Informacja!

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rozpoczynamy działania!

Konkurs plastyczny „Jestem Eko”

Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 w  naszej Szkole jest realizowany program ekologiczny: „Działamy dziś, z myślą o jutrze”.
Wszystkie podejmowane działania mają na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. W zorganizowanym konkursie plastycznym „Jestem Eko” wzięli udział uczniowie klas
5 i 6.
Oto galeria prac naszych dzieci:  

Wsparcie finansowe w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”

Z radością informujemy, że nasza Szkoła Podstawowa Nr 54 otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „AKTYWNA TABLICA”.
Grant w wysokości 43.750 zł. zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające prawidłowy proces kształcenia.
 

WAŻNE!!!

                             Informacje na temat ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/22 zostały zamieszczone na stronie Ośrodka w zakładce  Rada Rodziców.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Rodziców

Zasady organizacji dowożenia uczniów do szkoły

W dniu 27 sierpnia 2021 roku weszło w życie Zarządzenie nr 94/8/2021 Prezydenta Miasta Lublin
w sprawie określenia Zasad organizacji dowożenia uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół, ośrodków oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem, do którego link znajduje się poniżej:
 

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 dla Szkoły Podstawowej odbędzie się dnia
1 września 
o godzinie 11.30 na boisku szkolnym.

Pożegnanie wychowanków klasy ósmej

 
Przy grillu odbyło się spotkanie wszystkich wychowanków internatu. Była to okazja do pożegnania ósmoklasistów, którzy otrzymali pamiątkowe albumy ze zdjęciami upamiętniającymi ich pobyt w internacie.
Każdy z nich otrzymał również słonika na szczęście.
 
Życzymy Wam wspaniałej drogi ku dorosłości !
 
Gdy zapadnie wieczór
Weź ten album w swoją dłoń
I oglądaj poszukując
Wspólnych chwil cudowną woń…
 
 

Informacja

Szanowni Państwo!

W związku z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Lublin funkcji Gminnego Komisarza
Spisowego i realizacją przez Gminę Lublin zadań zleconych z zakresu Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. prosimy o zapoznanie się z informacjami
znajdującymi się poniżej:
Accessibility