Nowy rok szkolny 2023/2024

Nowy rok szkolny to nowe plany, możliwości i nadzieje. Życzymy wszystkim naszym Uczniom spełniania marzeń i wielu sukcesów edukacyjnych.

Stypendia szkolne 2023/2024

Stypendia szkolne 2023/2024

 Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin   znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

Stypendium szkolne przyznawane jest na:

  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto(kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – t.j. Dz.U.2021.2268 z późn. zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie  do 15 września danego roku szkolnego.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią. Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej wraz z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem:

Stypendia szkolne / lublin.eu – oficjalny portal miasta Lublin

Uwaga Wnioskodawcy: od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Wniosek o przyznanie świadczeń :

zal_2_wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.pdf (lublin.eu)

Na  stronie: https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/instrukcja-jak-uzyskac-dostep-do-zintegrowanego-systemu-oswiatowego/ dostępne są Instrukcje dla wnioskodawcy dotyczące  procedury złożenia wniosku o przyznanie odpowiedniego rodzaju pomocy materialnej począwszy od logowania się do systemu.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

     Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego dn. 4 września o godz. 11.00 w budynku przy ul. Hirszfelda 6

 

Ogłoszenie

                         Zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego                   23 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00

Działania w ramach Programu „Za Życiem”

Doskonalenie kompetencji społecznych i rozpoznawanie emocji w ramach zajęć Programu „Za Życiem”

Zaproszenie na festiwal

                        Serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych,organizowany przez naszą szkołę w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, który odbędzie się dnia 14 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00 – 16.00 w Muszli Koncertowej im. R.Lipko w Ogrodzie Saskim w Lublinie.

Letnia strefa relaksu

To było emocjonujące popołudnie! A to dzięki wspaniałym Wolontariuszom z Fundacji Orange. W wyniku naszej współpracy udało nam się wygrać grant i uczniowie z naszej szkoły otrzymali możliwość stworzenia wraz z Wolontariuszami niezwykłej Letniej przestrzeni. Będzie to miejsce wypoczynku dla uczniów tych małych i dużych. Miejsce sprzyjające wyciszeniu, a wszystko to w trosce o nasz dobrostan psychiczny.

Jesteśmy dumni z naszych ,,młodych Panów” (Michał, Karol, Igor), którzy wykazali się umiejętnością współdziałania z Wolontariuszami i ujawnili swój talent w majsterkowaniu.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Wolontariuszom Fundacji Orange, przedsiębiorczy Lublin , Marta Sztandarska i Oliwa Wójtowicz za poświęcony nam czas, zaangażowanie i dobre serce!

Działania w ramach programu „Za Życiem”

Zapraszamy do obejrzenia galerii z działań terapeutów w ramach Programu „Za Życiem”

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie  jest organizatorem  Międzynarodowego  Festiwalu Sztuki Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Lublinie.

Festiwal jest organizowany w ramach obchodów „Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023”.

Program:

12.06.23 – przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych – zakwaterowanie

13.06.23 – warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne); zwiedzanie Lublina z przewodnikiem; spotkanie integracyjne

14.06.23 – Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Muszli Koncertowej Parku Saskiego w Lublinie (prezentacje uczestników)

Fotorelacja z zajęć w ramach Programu „Za Życiem”

Wielospecjalistyczna terapia naszych podopiecznych – zapraszamy do obejrzenia galerii.

Accessibility