Program „Za życiem”

 

Życzenia świąteczne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja życzy

                                                                      Dyrekcja Ośrodka

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” za rok 2021

Kontynuuj czytanie

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Zdobywcy Marzeń” za rok 2021

Kontynuuj czytanie

Druki dla Rodziców

Poniżej zamieszczamy dla Rodziców/Opiekunów prawnych druki o skierowanie dziecka
do naszego Ośrodka

Podanie o skierowanie – starostwo

Podanie o skierowanie UM

 

Informacja

Informujemy, że od 1 marca 2022 roku planowana jest zmiana dziennej stawki żywieniowej
na 14,00 zł.

Śniadanie – 4,75 zł.

Obiad – 5,50 zł.

Kolacja – 3,75 zł.

Działania w ramach „Zawodowy strzał w 10″

Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.   Link do spotkania przesłany zostanie przez e-dziennik.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W odniesieniu do komunikatu MEiN z dnia 26 stycznia 2022, w związku z przedłużającym się okresem trwania pandemii COVID-19 i z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań ,  Dyrektor SOSW podejmuje decyzję  o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w klasach V –  VIII w dniach od 27.01 do 11.02.2022.  Nauka w tych klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

  Zajęcia WWRD, w oddziałach przedszkolnych, klasach I-IV, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Konferencja otwierająca projekt  „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”

Konferencja otwierająca projekt

 „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”

17 stycznia  godz. 9.00
w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ul. Hirszfelda 6:

I. Część inauguracyjna konferencji – godz. 9.00

  1. Powitanie gości obecnych na konferencji – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
  2. Mini koncert noworoczny – występ uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
  3. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Lublinie – Ewa Dumkiewicz – Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
  4. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”– przedstawienie projektu – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
  5. Wystąpienie Pana Profesora Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki;
  6. Wystąpienie Pana Doktora Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin;
  7. Zakończenie części inauguracyjnej – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej
    w Lublinie;

II. Konferencja prasowa – godz. 10.00

Konferencja prasowa dot. Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z udziałem  Ministra Edukacji i Nauki,  Prezydenta Miasta Lublin oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie pełniącego rolę SCWEW
w Lublinie.

III. Część warsztatowa z udziałem prelegentów – godz. 11.00 – 15.00

11:00 – 11:30  Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski – „Start w dorosłość – proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi”

11:30 –12:00  dr hab. UMCS  Anna Prokopiak  „Wsparcie edukacyjne ucznia w spectrum autyzmu”

12:00 – 12:30  mgr  Krzysztof Staruch – Dyrektor  Lubelskiego Samorządowego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Dostępność w edukacji – systemowe wzmacnianie potencjału przedszkoli, szkół i placówek przez LSCDN”

12:30-13:00  mgr Wojciech Szuper – rehabilitant  SOSW „Praca z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją ruchu w szkole ogólnodostępnej”

13:00 – 13:30  dr n. med. Kinga Szymona – lekarz psychiatra Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego  „Zaburzenia psychiczne i neurologiczne towarzyszące niepełnosprawności”.

13:30 – 14:00  Przerwa

14:00 – 14:30  mgr  Małgorzata Wiślicka – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 30 „Edukacja włączająca – przykłady dobrej praktyki”,

14:30 – 15:00  Dyskusja

Forma konferencji:

Konferencja hybrydowa

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Radosnych i spokojnych Świąt
W gronie najbliższych osób,
W miłości, radości i ciepłej atmosferze.
Wytrwałości w realizacji planów.
Nowy Rok niech przyniesie pełno
Radosnych chwil i spełni wszystkie marzenia

życzy     Dyrektor Ośrodka – Iwona Majewska

Accessibility