Informacja dla rodziców i opiekunów

W dniach 18-20 kwietnia (środa, czwartek, piątek) uczniowie klasy III gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego. W tym czasie nie prowadzone będą zajęcia lekcyjne, uczniowie objęci będą opieką świetlicową. Dowóz do szkoły odbywa się w tych samych godzinach, działa również stołówka szkolna. Proszę o złożenie do wychowawców klas, w terminie do 13 kwietnia, pisemnych oświadczeń na temat obecności dziecka w szkole.

(nie dotyczy dzieci objętych opieką przedszkolną, zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi i wczesnym wspomaganiem; te zajęcia odbywają się w trybie normalnym)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility