Szkoła Młodych Patriotów to My!

          W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego Ośrodka, uczestniczyli w realizacji Projektu „Szkoła Młodych Patriotów” edycja VIII, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Młodzież poprzez podejmowane zadania, poznawała nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukała odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”. Dodatkowym zadaniem był kurs online dla koordynatora projektu, który kończył się testem zaliczeniowym. Do otrzymania certyfikatu przyczynili się nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele: koordynator projektu Pani Magdalena Wawszczak, nauczyciele języka polskiego Monika Kościuk, Renata Łęczyńska i nauczyciel zajęć artystycznych Agata Nicińska – Cichowlas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility