Warsztaty z archeologii

            Oglądanie i dotykanie eksponatów z X i XI wieku, wysłuchanie opowieści, jak żyli ludzie w X wieku na ziemiach polskich i samodzielne wykonanie naczyń z gliny, to wszystko miało miejsce na warsztatach archeologicznych zorganizowanych przez pracowników Zamku Lubelskiego, w których udział wzięli uczniowie klasy VI i VII naszego Ośrodka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Magda Wawszczak

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility