„7. TALENT”

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego „Lubelskie Impresje” w ramach IX Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „7. TALENT” pod hasłem Lublin miastem unii: historycznej, europejskiej, kulturowej, które odbyło się dnia 26 marca 2019 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie.

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej, opiekun: Agata Nicińska-Cichowlas 
 
Kategoria I – szkoły podstawowe: klasy I-IV:
II miejsce: Kacper Pisula, 
Wyróżnienie: Mateusz Pazur, Dominik Jacak
Kategoria II szkoły podstawowe: klasy V-VIII:
II miejsce Michał Sochal
Wyróżnienie: Magdalena Pęcak, Nikola Wojciechowska, Paweł Kołodziej
Kategoria III gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Patrycja Wójciak
III miejsce: Filip Rojewski
Wyróżnienie: Bartek Małecki
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Lubelskie Impresje” odbyło się dnia 4 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w Trybunale Koronnym przy ul. Rynek 1 w Lublinie. Wszystkim uczestnikom, instruktorom i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie. Zwycięzcom gratulujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility