Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1 września 2020 roku, odbędzie się w formie spotkań z wychowawcami w klasach, począwszy od godz. 8. 30. Na spotkaniach w klasach będzie przekazany m.in. plan lekcji, sprawy wychowawcze i inne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Na spotkanie z wychowawcą klasy może przyjść z dzieckiem tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
Sprawy różne w sekretariacie, administracji, stołówce, u Dyrekcji itp.  należy załatwiać jeżeli jest to konieczne, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zaleca się kontakt telefoniczny, przez pocztę mailową lub dziennik elektroniczny.
Na terenie placówki należy poruszać się przestrzegając następujących zasad: po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować dłonie, zakryć nos i usta maseczką lub przyłbicą, zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu przebiegu nauki w szkole w czasie pandemii przekazane będą zarówno uczniom jak i rodzicom w trakcie spotkań z wychowawcami. Regulaminy i procedury zostaną również zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram spotkań

Godz. 8.30

Klasy: IA, IIIB,  IVA

Godz. 9.30

Klasy: IIA, IIB,  IIIA, ZET IA

Godz. 10.30

Klasy: ZET IB, ZET II, VA, ZET IV, ZET V

 Godz. 11.30

Klasy: IVB, VI, ZET IA, ZET VIB

Godz. 12.00

Klasy: VB, V C, VII, VIII

Godz. 12.30

Klasy: IB, ZET VIIIA, ZET VIIIB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility