INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

  Szanowni Rodzice!

    W odniesieniu do wytycznych MEN informujemy, że do  22 grudnia 2020 r.  nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zająć.

    Klasy I-III, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
do 22  grudnia 2020 pracują w systemie hybrydowym, zgodnie z prośbami wyrażonymi przez rodziców.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas , strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                                                                           Dyrekcja SOSW

                   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility