INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

  Szanowni Rodzice!

    W odniesieniu do wytycznych MEN z dnia 5 listopada 2020 informujemy, że od 9 do  28 listopada 2020 r.  nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zająć.

 Klasy I-III, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
od 9 do 13 listopada 2020 pracują w systemie hybrydowym, zgodnie z prośbami wyrażonymi przez rodziców.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas , strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                                                           Dyrekcja SOSW

                   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility