Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I- III szkół podstawowych, decyzją Dyrektora Ośrodka w terminie 18- 31.01.2021 zajęcia w klasach I-III, oddziałach przedszkolnych, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się stacjonarnie lub w trybie hybrydowym.

Nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie  w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi pracy szkoły w reżimie sanitarnym zamieszczonymi  pod adresem :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility