Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 12 kwietnia 2021

 Zgodnie z prośbami wyrażonymi przez Rodziców, Dyrekcja  Ośrodka informuje, że: przedszkolaki, uczniowie  klas I-III, zespołów edukacyjno-terapeutycznych  oraz uczestnicy  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  wracają na zajęcia stacjonarne lub pracują w systemie hybrydowym.

Bardzo prosimy, aby w tej bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej zachowywać się z ostrożnością
i rozsądkiem. Przypominamy, żeby nie przyprowadzać do szkoły dzieci z objawami choroby, apelujemy również o pozostawienie dziecka w domu w sytuacji, kiedy stan zdrowia członków Państwa rodzin może wskazywać na zakażenie wirusem.

Nauka w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas,  strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrekcja SOSW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility