INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W odniesieniu do komunikatu MEiN z dnia 26 stycznia 2022, w związku z przedłużającym się okresem trwania pandemii COVID-19 i z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań ,  Dyrektor SOSW podejmuje decyzję  o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w klasach V –  VIII w dniach od 27.01 do 11.02.2022.  Nauka w tych klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

  Zajęcia WWRD, w oddziałach przedszkolnych, klasach I-IV, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility