Category: Aktualności

Informacja dotycząca uczestnictwa w Projekcie Rządowym „ Aktywna Tablica”

Z radością informujemy, że nasza Szkoła Podstawowa Nr 54 otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „AKTYWNA TABLICA”. Grant w wysokości 43.750,00 zł. zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające prawidłowy proces kształcenia.          Działamy!!!

Informacja!

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rozpoczynamy działania!

Konkurs plastyczny „Jestem Eko”

Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 w  naszej Szkole jest realizowany program ekologiczny: „Działamy dziś, z myślą o jutrze”. Wszystkie podejmowane działania mają na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. W zorganizowanym konkursie plastycznym „Jestem Eko” wzięli udział uczniowie klas 5 i 6. Oto galeria prac naszych dzieci:  

Wsparcie finansowe w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”

Z radością informujemy, że nasza Szkoła Podstawowa Nr 54 otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „AKTYWNA TABLICA”. Grant w wysokości 43.750 zł. zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające prawidłowy proces kształcenia.  

WAŻNE!!!

                             Informacje na temat ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/22 zostały zamieszczone na stronie Ośrodka w zakładce  Rada Rodziców.                                                       …

Kontynuuj czytanie

Zasady organizacji dowożenia uczniów do szkoły

W dniu 27 sierpnia 2021 roku weszło w życie Zarządzenie nr 94/8/2021 Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia Zasad organizacji dowożenia uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół, ośrodków oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem, do którego link znajduje się poniżej:   https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2021/sierpien/pz_2021_8_94_zalacznik_zasady_organizacji_dowozenia_uczniow.pdf

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 dla Szkoły Podstawowej odbędzie się dnia 1 września o godzinie 11.30 na boisku szkolnym.

Informacja

Szanowni Państwo! W związku z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Lublin funkcji Gminnego Komisarza Spisowego i realizacją przez Gminę Lublin zadań zleconych z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej: https://lublin.eu/lublin/spis-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wewnętrzne procedury obowiązujące w naszej placówce w czasie pandemii – aktualizacja 24.05.2021

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii  obowiązującymi w naszej placówce, które zostały zaktualizowane 24.05.2021 oraz ich przestrzeganie.  Szczegółowe informacje znajdują się poniżej: Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 aktualizacja 24.05.2021

Accessibility