Category: Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo! W związku z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Lublin funkcji Gminnego Komisarza Spisowego i realizacją przez Gminę Lublin zadań zleconych z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej: https://lublin.eu/lublin/spis-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wewnętrzne procedury obowiązujące w naszej placówce w czasie pandemii – aktualizacja 24.05.2021

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii  obowiązującymi w naszej placówce, które zostały zaktualizowane 24.05.2021 oraz ich przestrzeganie.  Szczegółowe informacje znajdują się poniżej: Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 aktualizacja 24.05.2021

Wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych

MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych  

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć edukacyjnych

W dniach 25- 27 maja (wtorek, środa czwartek) odbywa się egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów Szkoły Podstawowej są to dni wolne od zajęć edukacyjnych , w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńcze, działać będzie stołówka, dzieci korzystające z dowozu na terenie Lublina, dowożone będą busami bez zmian w ustalonych godzinach. Prosimy o złożenie  do   wychowawców klas oświadczeń, czy i w jakich godzinach dziecko będzie przebywało pod opieką Szkoły.

Stopniowy powrót do Szkoły

Od 17 do 29 maja uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej pracować będą w systemie hybrydowym. Zgodnie z ustaleniami, do nauki stacjonarnej, przestrzegając ściśle procedur bezpieczeństwa,  wracają klasy VA, VC, VII, VIII, ZE VIII A. Po 29 maja planowany jest powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów.

Oferta edukacyjna Ośrodka

 Oferta edukacyjna naszego Ośrodka została zamieszczona na stronie miasta  Lublin w różnych zakładkach:   https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/   https://lublin.eu/edu/projekt/aktualnosci/oferta-edukacyjna-w-zakresie-ksztalcenia-specjalnego,545,1082,1.html   https://lublin.eu/edu/projekt/   https://lublin.eu/edu/projekt/dokumenty-isp/   https://zawodowcy.lublin.eu/  

Platforma „Stawiamy na zawodowców”

Platforma „Stawiamy na zawodowców”, zawiera m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach, uczniach, pracodawcach i Gminie Lublin. Link poniżej: https://zawodowcy.lublin.eu/

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022. Link poniżej: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html  

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 12 kwietnia 2021

 Zgodnie z prośbami wyrażonymi przez Rodziców, Dyrekcja  Ośrodka informuje, że: przedszkolaki, uczniowie  klas I-III, zespołów edukacyjno-terapeutycznych  oraz uczestnicy  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  wracają na zajęcia stacjonarne lub pracują w systemie hybrydowym. Bardzo prosimy, aby w tej bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej zachowywać się z ostrożnością i rozsądkiem. Przypominamy, żeby nie przyprowadzać do szkoły dzieci z objawami choroby, apelujemy również o pozostawienie dziecka w domu w sytuacji, kiedy stan zdrowia członków Państwa rodzin może wskazywać na zakażenie wirusem. …

Kontynuuj czytanie

Decyzja o zawieszeniu zajęć we wszystkich oddziałach Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach funkcjonujących w Szkole Podstawowej. Praca z dziećmi i uczniami w dniach 29-31.03 oraz 7- 9.04 będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla dzieci z klas I-III …

Kontynuuj czytanie

Accessibility