Powrót do Oferta

Jednostki szkoły

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 54
 • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej
 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka   
 2. Gimnazjum Specjalne nr 22 dla Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie,
 3. XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową,
  w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz 
  z Niepełnoprawnościami Sprzężonymi,
 4. Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją,
  z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnoprawnościami Sprzężonymi w Lublinie,
 5. Branżowa Szkoła Usługowa I Stopnia nr 2 w Lublinie
 6. Szkoła Policealna Specjalna nr 11
 7. Internat (ul. Hirszfelda 6 oraz ul. Wyścigowa 31)
 8. Świetlica

Siedzibą szkoły podstawowej oraz gimnazjum jest ul. Hirszfelda 6, natomiast szkół ponadgimnazjalnych ul. Wyścigowa 31.

Internat

Przy Ośrodku znajduje się internat dla 100 wychowanków. Troskliwa i ciepła opieka wychowawców, zapewnia im bezpieczeństwo i poczucie klimatu  ,,domowego ogniska”. To tutaj – dzięki różnorodnym formom zajęć praktycznych rozwijane są zainteresowania, możliwości oraz umiejętności potrzebne w życiu codziennym.  W internacie mają mozliwość rozwijania swoich zainteresowań: plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych.  · KLUB ORIGAMI ,, Wyobraźnia kształtuje twórczą osobowość dziecka”.              …

Przedszkole

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku https://www.facebook.com/pages/category/Community/Przedszkolaki-z-Hirszfelda-1889756641237877/

Świetlica

Accessibility