Komunikat

Przypominamy, że zgodnie wcześniej ustalonym Kalendarzem Szkolnym na rok 2020/2021,

2 listopada- poniedziałek,  jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

KOMUNIKAT
Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 informujemy, że decyzją Dyrektora SOSW od dnia 26.10.2020r do 8.11.2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach IV- VIII będą odbywały się w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny.

Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

Funkcjonowanie szkół w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 w roku szkolnym 2020/21

 Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

       Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor Ośrodka  w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Decyzja jest uzależniona od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną.
       Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z podanych poniżej:
1.  Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy  zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
       Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych  przez nauczycieli poprzez e-dziennik, lekcji on-line w aplikacji Teams. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
2.   Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą rozważane i wprowadzane   następujące możliwości.
 a)   Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca wg procedur dotyczących nauki   zdalnej w naszej placówce. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej  kwarantanną  uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że Sanepid zdecyduje o wysłaniu któregoś    z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego  prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły.
 b) Uczeń objęty kwarantanną przechodzi na system zdalny – uczeń zostaje objęty nauczaniem zdalnym   na  zasadach ustalonych przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie. Pozostali uczniowie klasy pracują stacjonarnie.

 Powrót do nauczania stacjonarnego następuje po wyrażeniu  zgody  przez Powiatową Stację 
Sanitarno- Epidemiologiczną.

Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki “Śpiewajmy Razem”

Wyniki XVII Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki “Śpiewajmy Razem” w Radomiu.
Uczniów przygotowały: R. Łęczyńska i R. Sieńko-Kreft.
LAUREACI_2020

Projekt tworzenia gry w scratch

Witam serdecznie 

Już 15 października rozpoczynamy nasza pierwszą przygodę związaną z programowaniem i tworzeniem gry w programie Scratch. 

Oto pierwsze materiały związane ze środowiskiem scratch i tworzeniem programu:

 1. Okna programu, podział na trzy okna 
 2. Jak wstawić tło naszej gry
 3. Przełączanie między widokiem duszek/tło
 4. Wybieranie duszka
 5. Poruszanie duszkiem
 6. Zmiana wielkości duszka
 7. Pierwsza historia. Tworzymy animację (podsumowanie dotychczasowej pracy
 8. Tworzymy dźwięki (do prawidłowej pracy wymagane jest pianino dostępnej tutaj)
  1. Dodawanie dźwięków
  2. Inne instrumenty
 9. Rysowanie toru wyścigu
 10. Dodawanie pojazdów do wyścigu
 11. Sterowanie pojazdami
 12. Ustawienie pojazdów w miejscu startu
 13. Czujnik opuszczenia toru
 14. Finisz wyścigu
 15. Modyfikacja – dodawanie liczby okrążeń

 

Festiwal Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem

 1. Festiwal Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem Bochnia

           To były cztery niesamowite dni. W czwartek wieczorem zakończył się 13. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Tegorocznej edycji towarzyszyły trzy wydarzenia, a także tradycyjnie już warsztaty, podczas których młodych ludzi do występu przygotowywali artyści.

              W tym roku w rolę profesorów wcielili się: 
Alicja Węgorzewska
Izabela Trojanowska
Ania Rusowicz
Dorota Miśkiewicz
Wojciech Cugowski
Marek Piekarczyk
Maurycy Polaski

           Festiwal organizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci”. To wydarzenie promujące uzdolnienia muzyczne osób niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawnych rówieśników. Głównym Partnerem festiwalu było Województwo Małopolskie. Wydarzeniom patronował portal Bochniazbliska.pl.
            Nasza Nikola pechowo rozpoczęła festiwal. Rozchorowała się Maja, która miała z Nikolą śpiewać. Zastępczyni – Natalia przyjechała  w środę późnym wieczorem. Od razu rozpoczęłyśmy próby. Następnego dnia rano były warsztaty z Wojciechem Cugowskim, po południu to już próba z orkiestrą, a w czwartek rano konkurs. Tempo było nieprawdopodobne. Mimo stresu wieczorem Nikola usłyszała na Gali, że zdobyła wyróżnienie śpiewając z  Natalią Pochroń – ze Studia Piosenki „Young Stars” w Rabie Wyżnej. Wyjazd owocował w liczne atrakcje muzyczne i nie tylko.

Nikoli gratulujemy sukcesu!

           

Wewnętrzne procedury obowiązujące w Internacie naszego Ośrodka

Szanowni Państwo!
 
Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Internacie naszego Ośrodka  w czasie pandemii.
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
 

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie

       Po dłuższym okresie nieobecności w szkole, związanej nie tylko z wakacyjnym wypoczynkiem, wierzę, że pełni energii i zapału podejmujecie obowiązki szkolne. Życzę Wam, a szczególnie pierwszoklasistom, którzy rozpoczynają naukę, aby nasza szkoła była miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa. Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie czasem zdobywania ciekawej wiedzy, przynoszącym nowe doświadczenia i umiejętności. Mam nadzieję, że w uczeniu będzie Wam towarzyszyć radość poznawania czegoś nowego, interesującego i ważnego.

Szanowni Rodzice

Wam zaś drodzy Rodzice, życzę, aby osiągnięcia Waszych dzieci były nieustającym powodem do dumy i zadowolenia.

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Ośrodka

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021 życzę, aby każdy wspólny dzień  przynosił zadowolenie, a codzienna praca i podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne dawały satysfakcję i wymierne efekty.

Wszystkim życzę dużo zdrowia.

Iwona Majewska

Dyrektor

SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

 1. im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

 

 

Wewnętrzne procedury obowiązujące w naszej placówce w czasie pandemii

Szanowni Państwo!
 
Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w naszej placówce w czasie pandemii oraz ich przestrzeganie. 
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
 

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Informacje wstępne dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
2. Wnioskodawcą powinien być:
– rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
– uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
– w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– ciężkiej lub długotrwałej choroby,
– wielodzietności,
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– rodziny niepełnej,
– zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).
4. Dokumenty które należy złożyć to wzór wniosku (załącznik nr 2) i wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny (załącznik nr 3).

Wzór wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodu rodziny

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie u pedagoga szkolnego.

Accessibility