Sportowe powitanie jesieni

W dniu 23 września na terenie zielonym SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych odbyła się impreza pod nazwą „Sportowe powitanie jesieni”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje sportowe i poza sportowe, które miały na celu zachęcenie dzieci niepełnosprawnych do aktywności sportowej. Uczestnicy spotkania rozegrali mecz w goalballa. Dzieci miały okazję poskakać na dmuchanej platformie, pokonać sportowe stacje, nauczyć się podstaw tańca czy zaśpiewać piosenkę. Animatorzy uczyli zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Akcja informacyjna prowadzona była dla dzieci oraz ich rodziców. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się hipoterapia. Zorganizowany został również grill. Zapraszamy do galerii.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Zdobywcy Marzeń” za rok 2015

I. Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Zdobywcy Marzeń” w Krajowym Rejestrze Sadowym zostało zarejestrowane 05.02. 2014r. Po numerem 0000496940.
Numer NIP: 7123285914
Regon: 06165810800000
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę  przy ul. Hirszfelda 6 na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:
1. Agnieszka Wardzińska – prezes zarządu
2. Hanna Kostyra – wiceprezes zarządu
3. Urszula Marzęda – skarbnik
4. Ewa Puderecka – członek
5. Ewa Prusak – członek

II. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób niepełnosprawnych
i ich środowisk. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.                  Podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
2.                  Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym,  ich rodzinom i opiekunom.
3.                  Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu i rehabilitacji dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych.
4.                  Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
5.                  Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia i jego podopiecznych.
6.                  Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom.
7.                  Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej.
8.                  Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania.
9.                  Kształtowanie świadomości opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych  (zwłaszcza dzieci i młodzieży).
10.              Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży).
 
 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1.                  Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej – organizowanie akcji charytatywnych, aukcji, kiermaszów, zbiórek pieniężnych itp.
2.                  Podejmowanie działalności gospodarczej.
3.                  Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
4.                  Organizowanie, a także prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych oraz  warsztatów (edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych) dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
5.                  Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, spotkań, wyjazdów integracyjnych
i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin
i opiekunów.
6.                  Poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
7.                  Prowadzenie poradni diagnostycznej.
8.                  Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, prelekcji, szkoleń itp. w zakresie problematyki objętej działalnością Stowarzyszenia.
9.                  Pomoc finansową i rzeczową podopiecznym Stowarzyszenia i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
10.              Działalność dokumentacyjną i wydawniczą  popularyzującą problematykę niepełnosprawności.
 
III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
IV. Zarząd w 2015r. podjął następujące uchwały: Uchwała nr 1/2015  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014
 
    V.  W roku 2015 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości: 2046,56 zł
   VI. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
 
VII. W 2015 roku podopieczni naszego Stowarzyszenia wzięli udział w projekcie zatytułowanym „ Poczuj sztukę” Był to cykl spotkań dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Jedno ze spotkań związane było z niezwykłą sztuką, która powstaje wśród flory i fauny. Dzieci rozmawiały o miejscach i naturalnych materiałach, z których można stworzyć sztukę. Podczas warsztatu używając rozmaitych materiałów o wyrazistej fakturze i gotowych obiektów – uprzednio przygotowanych tekturowych zwierząt dzieci stworzyły fantazyjne stwory. Na innym spotkaniu gościem był Paweł Korbus – artysta, który pracuje w różnych mediach, jest scenografem i aktorem Stowarzyszenia Teatralnego Chorea i neTTheatre. Prowadzi szereg warsztatów dotykających performatyki ciała i jego przemian skupiając się szczególnie na warstwie wizualnej. Zajęcia miały charakter kinestetyczny i były związane z pracą z ciałem. Paweł Korbus wprowadził dzieciaki do niezwykłej krainy pełnej ruchu, min i akrobacji. Za pomocą różnych technik i obiektów: długiego, elastycznego, błękitnego materiału kreował wizualno-ruchowy mikrokosmos, w którym każde z dzieci indywidualnie się poruszało. Podczas zajęć w Pracowni Warsztatów Kultury na Bernardyńskiej uruchamialiśmy różne zmysły, m.in.: dotyku i węchu. Na podstawie obrazów znanych z historii sztuki – Tajemniczy ogród Mehoffera, Mona Lizę Leonarda prowadzące przygotowały także rośliny, kwiaty i jesienne liście. Posługując się metodą audiodeskrypcji jak najdokładniej opowiedziały obrazy, aby dzieci mogły same je „odtworzyć” przy użyciu naturalnych tworzyw o różnych fakturach i kształtach. Do dyspozycji były także przybory rysunkowe, fakturowe papiery i inne elementy.
Zajęcia  związane  ze zmysłem słuchu prowadziła pani Iza Bartkowiak, klarnecistka i historyk sztuki. Przygotowała wyjątkowe zajęcia, podczas których dzieci wysłuchały awanturniczej historii o klarnecie autorstwa  gościa. Dzieci stopniowo poznawały poszczególne elementy klarnetu i różne dźwięki jakie wydaje instrument (w zależności od tego, jak bardzo jest kompletny). Na koniec – gdy instrument został złożony w całość pani Iza zagrała znane dziecięce melodie z bajek.
Podczas spotkania, które odbyło się w Regionalnej Organizacji Turystycznej rozmawialiśmy o zapachach pochodzących z różnych części świata. Wąchaliśmy i dotykaliśmy różne rośliny i przyprawy. Zapachy stały się inspiracją do stworzenia mapy ciała człowieka. Zajęcia były bardzo interesujące dla naszych podopiecznych odegrały dużą rolę terapeutyczną. Cykl spotkań można zobaczyć na Facebooku „Poczuj Sztukę”.
W dniu 23 września na terenie zielonym SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych odbyła się impreza pod nazwą „Sportowe powitanie jesieni”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje sportowe i poza sportowe, które miały na celu zachęcenie dzieci niepełnosprawnych do aktywności sportowej. Uczestnicy spotkania rozegrali mecz w goalballa. Dzieci miały okazję poskakać na dmuchanej platformie, pokonać sportowe stacje, nauczyć się podstaw tańca czy zaśpiewać piosenkę. Animatorzy uczyli zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Akcja informacyjna prowadzona była dla dzieci oraz ich rodziców. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się hipoterapia. Zorganizowany został również grill.
 Nasze Stowarzyszenie otrzymało od Lubelski Węgiel Bogdanka S.A pozytywną decyzję w sprawie  
otrzymania darowizny w wysokości 2000zł. Środki zostały pozyskane na remont sali terapeutycznej.

Działalność świetlicy w roku szkolnym 2015/16

Wrzesień, październik, listopad, grudzień
*        Wspomnienie z wakacji – w ramach zajęć wykonane zostały tęcze z papierowego talerzyka
 a powiewające kolorowe paseczki bibuły , przypominały nam o minionych wakacjach.
*        Dzień Urody- w tym dniu każde dziecko, w świetlicy,  mogło poczuć się jak w salonie piękności. Przy muzyce relaksacyjnej dzieci, nakładały sobie maseczki na twarz i dłonie, które przygotowały z naturalnych składników takich jak miód, twaróg, ogórek, awokado, cytryna.
*         50- lecie naszego ośrodka w działaniach świetlicy- dzieci pomagały w wykonaniu upominków dla gości i przyjaciół ośrodka. Były to drewniane kotki, ręcznie malowane z dedykacją nt. jubileuszu.
*        Owocowa jesień w świetlicy- przygotowaliśmy zdrową, owocową sałatkę z darów jesieni. Wcześniej rozmawialiśmy o walorach zdrowotnych owoców i warzyw na podstawie wiersza
 J. Brzechwy pt. ,, Na straganie”.
*        Dzień Chłopaka- jesteśmy gentelmanami. Ten dzień poświęcony był chłopcom ze świetlicy. Wspólne zabawy, quizy, zawody sportowe a na koniec przyjęcie najgrzeczniejszych do klubu niezwykle uprzejmych chłopców( wybierały dziewczynki J)
*        Zajęcia kulinarne- pieczenie kruchych ciasteczek. Dzieci same wyciskały ciasto wprost na blaszkę, przesuwając i odcinając różne wzory. Zabawa super, już widać ,że wśród świetliczków rodzą się talenty kulinarne.
*        Zajęcia ,, Sowa mądra głowa”- prezentacja multimedialna. Odbyły się także zajęcia plastyczne gdzie dzieci z materiałów o różnej fakturze-wykonały sowę do powieszenia przy miejscu nauki aby przypominała o obowiązkach ucznia.
*        Lawendowe serduszko. Dzieci w świetlicy przygotowały pachnące lawendą upominki, które wręczyły nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
*        „ENERGIA  TEATRU” to cykl warsztatów teatralnych , prowadzonych przez aktora i instruktora Teatru Andersena w Lublinie –  Pana Mateusza Wójcika. Tematem naszych działań był prąd. Pan Mateusz bardzo umiejętnie wprowadził nas w trudne zagadnienia związane z prądem
 i elektrycznością. Uczniowie tworzyli, przy pomocy sznurków, kawałków materiałów, różnorodne urządzenia i maszyny elektryczne, zamieniali się w sprzęty gospodarstwa domowego, bawili się w różne zabawy sprzyjające dobrej atmosferze w grupie.
*        Jesienne zabawy plastyczne to zajęcia oparte na wykorzystaniu darów natury. W ramach zajęć wykonaliśmy dekoracyjne wianuszki z miechunki, które były ozdobą do świetlicy a później domów świetliczków oraz róże z różnych rodzajów liści. Nasze dekoracje będą przypominały nam o kolorowej jesieni .
*        Halloween  w świetlicy obchodziliśmy na słodko. Upiekliśmy dyniowe ciasteczka by później schrupać je ze smakiem , mniam mniam.
*        Dzień Postaci z Bajek. Przygotowane zajęcia pt.,, W świecie bajki’’ stworzyły okazję do pokazania wybranych bajek przy pomocy różnych elementów, które mogą kojarzyć się z daną bajką. Były to np. buty, zapałki, poduszki, groch… Dzieci jak zwykle były świetne i super poradziły sobie z zadaniem.
*        Dzień jeża. Przygotowana pogadanka i prezentacja multimedialna pozwoliły na poznanie środowiska życia jeża, dzieci wykonały także pracę z papierowego talerzyka.
*        Dzień Niepodległości.  Świetliczaki na podstawie krótkiego filmu poznały historię Polski, rozmawialiśmy o symbolach narodowych, zachowaniu się podczas ważnych uroczystości państwowych. Na zajęciach plastycznych dzieci wspólnie wykonały godło Polski wykorzystując naturalne elementy.
*        Ginące zawody- szlak żelaza i kowalskich tradycji. Na tych zajęciach zadaniem dzieci było rozpoznać stare zawody na podstawie przygotowanych akcesoriów (dzban, dzwon, moździerz, podkowa, kożuch, książki, itp.) Na zakończenie zajęć dzieci wypiekały podkowy
z kruchego ciasta.
*        Na bieżąco organizowane są zajęcia savoir -vivre- dobre maniery. Przypominamy o zasadach zachowania się i formach grzecznościowych w różnych sytuacjach.
*        Ziemniaczane pieczątki to zajęcia plastyczne podczas których, dzieci wymyślały własne wzory pieczątek , dobierały kolory a następnie odciskały na papierze. Tak przygotowany papier posłużył do zapakowania świątecznych prezentów.
*        Wykorzystywanie niepotrzebnych rzeczy – tworzenie tablicy korkowej dla potrzeb Świetliczaka
*        Uczestniczyliśmy w zajęciach lekcji sztuki- ,, Patataj, patataj zabiorę cię przez cały kraj’’ .Dzieci poznały konia w malarstwie a następnie pod okiem historyka tworzyły własny obraz .
*        Światowy Dzień Misia. W świetlicy zorganizowaliśmy zabawy z pluszakami, słodkie, miodowe konkursy, degustowaliśmy ciasteczka w kształcie misia ale najlepszy był oczywiście tort urodzinowy naszego bohatera.
*        Andrzejkowe spotkanie z czarami. W tym dniu dzieci brały udział w przeróżnych zabawach
 i wróżbach ale lanie wosku było główną atrakcją  oraz odczytywanie wylanych figur
*        Spotkanie z górnikiem. W tym dniu dzieci spotkały się z górnikiem, który na co dzień pracuje w kopalni Bogdanka. Mogły posłuchać opowiadania o pracy górnika, poznały strój galowy. Świetliczaki miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej zwanej czako
z pięknymi, białymi piórami, szpadzie i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią i ciężką pracę w kopalni.
*        Na bieżąco organizowane są urodziny świetliczka. Dzieci składają sobie życzenie, jedzą tort, wspólnie bawią się i cieszą ze świątecznego dnia.
*        Słodki Mikołaj. W tym dniu dzieci wspólnie wykonały pyszne gofry, ozdabiały słodkimi dodatkami,  degustowały ze smakiem i częstowały gości przychodzących do świetlicy.
*        Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie świetliczaki zadbały o odpowiedni nastrój w świetlicy i  wspólnie ozdabiały ekologiczną choinkę wykonaną z gałęzi drzew. Na zajęciach plastycznych wykonały własną ekologiczną choinkę, papierowe elementy malowały a później starannie sklejały tak, by powstała piękna ozdoba.
*        Kiermasz ozdób świątecznych
*        Pieczenie świątecznych pierników to ulubione zajęcie dzieci, które z każdym dniem przybliżają nas do świąt. Ozdabianie wg uznania – degustacja, obdarowywanie gości.
*        Zajęcia tematyczne ,, Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, rozmowy nt. tradycji świątecznych w domach dzieci.
Zapraszamy do galerii.

Kwiecień , Maj 2015

*Światowy Dzień Książki dla Dzieci – zajęcia wychowawczo-plastyczne na, których  dzieci zapoznały się z etapami powstawania książki dawniej i dziś, poznały sposoby dbania o jej wygląd, dobierały właściwie rekwizyty do tytułów bajek, wykonały zakładki do książek.                     
*Dzień czekolady- słodki dzień w świetlicy, w którym dzieci dowiedziały się wszystkiego o powstawaniu czekolady oraz smakowały jej w postaci płynnej i gorącej z owocami tzn fondue.                                                                                                                                                         
*Dzień ludzie bezdomnych – to zajęcia bardzo smutne, na których dzieci dowiedziały się kto to taki człowiek bezdomny, jak go postrzegamy i jak możemy mu pomóc.                                                                               
*Dzień ochrony zabytków– poznawanie zabytków Lublina poprzez wirtualny spacer po mieście, poznanie znaczenia słów dotyczących zabytków.                                                                       
*Dzień Ziemi- wdrażanie dzieci do szanowania środowiska poprzez zagadki, krzyżówki, analizę wiersza „Wycieczka” i segregowanie śmieci do odpowiednich pojemników.                           
* Dzień konia- kształtowanie postawy niesienia pomocy zwierzętom, wysłuchanie opowiadania „Mój przyjaciel koń”, wykonanie  zabawki konika z materiałów wtórnych oraz podkowy na szczęście                                                                                                                                      
* Egzotyczne podróże- cykl zajęć dotyczących poznawania różnych kontynentów, krajów, ich kultur, zwyczajów, przyrody, mody, muzyki itd.                                                                                  
Święto narodowe- Konstytucja 3 Maja-  zapoznanie dzieci z początkami powstania naszej Ojczyzny i jej historią na mapie, symbolami narodowymi i ich reprezentacji, śpiewanie hymnu.                                                                                                                                                           
*Kominiarskie szczęście- w dzień kominiarza zawitali do świetlicy prawdziwi kominiarze i opowiadali dzieciom o swej niebezpiecznej pracy pokazując sprzęt, którym posługują się na co dzień w pracy.                                                                                                                                     
* Proszę Słonia- wyjście do Teatru  Andersena na spektakl „Proszę Słonia. Dzieci oglądając sztukę teatralną poznały historię bohatera, którego  wcześniej wykonały do konkursu o tym samym tytule                                                                                                                                            
.*Savoir- vivre- cykliczne zajęcia dotyczące odpowiedniego i kulturalnego zachowania się w różnych życiowych sytuacjach i miejscach                                                                                             
*Dzień Bibliotekarza- dzieci na zajęciach poznały tajniki pracy w bibliotece, w księgarni i sklepie z książkami np. w empiku, rozwiązywały krzyżówki i słuchały opowiadania o porządku w bibliotece.                                                                                                                              
*Franek z krainy szczęścia– wyjście na spektakl teatralny wykonany przez dzieci z SOSW  nr 2 w Lublinie dotyczący dzieci niepełnosprawnych.                                                                               
 *Magiczny Ogród– wyjazd dzieci do Janowca, Magicznego ogrodu w celu poznawczym jak i zabawy, gdzie przeniosły się w bajkową krainę poznając różne postacie tam żyjące, rośliny i inne czekające na nich atrakcje.                                                                                                             
*Kwiatek dla Mamy – dzieci wykonały kwiaty z własnymi zdjęciami jako prezent dla swoich mam a także układały dla nich życzenia.                                                                                    
* Zadziwiające owady– wyjazd dzieci na wystawę o tym samym tytule. Dzieci poznały różne owady żyjące wśród nas, oglądały przez mikroskopy części ciała owadów, poznały pracę pszczół i mrówek oraz oglądały tropikalne owady w postaci naturalnej jako eksponaty galerii.

Styczeń, Luty, Marzec 2015

*Muminki.Styczeń powitaliśmy wyjściem do Teatru Andersena na spektakl „Muminki” Dzieci oglądając sztukę teatralną znanej bajki mogły przenieś się w świat swoich ulubionych postaci oraz poznać wiele innych postaci żyjących w muminkowej dolinie. Świetliczaki oglądały spektakl z wielkim zainteresowaniem i z otwartymi buziami. :}
   *Jak pomagać potrzebującym- zajęcia edukacyjne, na których dzieci poznały różne formy wspierania potrzebujących oraz konieczności niesienia pomocy.                                                             
Ramka na zdjęcie wnuka- zajęcia plastyczne, w ramach których dzieci wykonywały piękne ramki na zdjęcia dla swoich Babć i Dziadków z okazji ich święta.                                                    
*Dzień Babci i Dziadka- wszystkie  dzieci ze świetlicy uczestniczyły w przedstawieniu  z okazji w/w święta i wykazały się zdolnościami recytatorskimi , tanecznymi i wokalnymi umilając spotkanie swoim Dziadkom i Babciom.                                                                            
*Jak my możemy pomóc zwierzętom – na tych zajęciach dzieci poznały formy pomocy zwierzętom  np. wolontariat, adopcja, pomoc rzeczowa. Wykazały się ogromną wiedzą na w/w temat a także słuchały opowiadań o godnym traktowaniu naszych milusińskich i o odpowiedzialności za przygarnięte zwierzę.                                                                                                                                                          
 *Walentynki to oczywiście jeden  z przyjemniejszych dni w kalendarzu no i oczywiście  w świetlicy. W tym roku wykonaliśmy wspólnie serduszkowe obrazki w ramkach  z patyczków laryngologicznych, walentynkowe aniołki i serduszka do powieszenia. Każdy świetliczak miał serduszko dla swojej sympatii. Wykonane prace Świetliczaki sprzedawały na kiermaszu walentynkowym bawiąc się tym samym w sklep. Dzieci same liczyły i wydawały pieniążki kupującym sprawdzając przy tym swoje umiejętności matematyczne. Panie ucząc dzieci odpowiedzialności powierzyły kiermasz w ręce dzieci:}                                                                                                                                                   
 *Moje walentynkowe serce– zajęcia wychowawcze nt. okazywania uczuć innym.                                     
*Kot w butach – teatrzyk kukiełkowy. Zaraz po feriach udało nam się zaprosić do szkoły teatrzyk, który przedstawił dzieciom bajkę „Kot w butach”             *Faworki-ciastka karnawałowe- zajęcia  kulinarne już dawno wpisały się w plan świetlicy  i nie byłoby karnawału gdyby dzieci nie mogły zrobić faworków. Zabawy miały co niemiara  z  przewijaniem i przekładaniem ale dzieci dzielnie sobie poradziły. Najwięcej jednak przyjemności było podczas jedzenia- palce lizać.                                                                                                                                                    
 * Wiosna się zbliża- zabawa w ogrodnikaSadzenie  cebulek kwiatowych i cebulki na szczypiorek. Rozmowy nt. upodobań roślin i ich wymagań oraz obserwacja ich wzrostu.                         
*Poskromienie Złośnika- to spektakl dotyczący zasad dobrego wychowania przedstawiony został  w naszym ośrodku przez aktorów Teatru Arkadia z Białegostoku.Dzieci z zaciekawieniem oglądały przedstawienie.                                                                                                                                                         W pewnej małej miejscowości dzieci były uprzejme i miłe do momentu, kiedy pojawił się Złośnik. Wtedy zaczyna się opowieść. Dzieci oglądając przedstawienie szukają odpowiedzi na pytania: Czy warto słuchać Złośnika?, Czy bohaterowie znajdą sposób na złośliwości?
Bajka na temat zasad dobrego wychowania, jak wręczać kwiaty, prezenty, do czego służy chusteczka higieniczna, itp. Poruszane tematy: dokuczanie, przezywanie, agresja, jak również odpowiednia relacja dziecka, gdy zauważy akt przemocy.                                                                              
*Proszę Słonia- zajęcia manualne dotyczące konkursu plastycznego organizowanego przez teatr Andersena do spektaklu pod tym samym tytułem. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w tworzeniu słonia z materiałów wtórnych. Nasz olbrzym powstawał z rolek po papierze toaletowym i zużytym szarym papierze. Dzieci kawałek po kawałku, cierpliwie wykonywały nogi, uszy, tułów, trąbę, kły i ogonek. Kiedy przyszedł czas na sklejenie elementów to pracy było aż nadto, ale efekt przerósł nasze oczekiwania a zdjęcia zrobione ze słoniem to nasze wspomnienia ze świetlicy.                                                                                              
 *Manufaktura Cukier- Lukier to nasza słodka atrakcja. Dzieci ze świetlicy wybrały się  w podroż do świata słodkości. W maleńkiej fabryce świetliczaki zobaczyły na własne oczy jak robi się kolorowe cukierki karmelki i lizaki ślimaki. Widziały po kolei jak powstaje masa na cukierki, jak i czym się ją barwi, jak skręca , zwija i przepuszcza przez maszynkę aby powstały smaczne cukiereczki. Dzieci same wykonały lizaki pod okiem prowadzących pań oraz próbowały cukierków o różnych smakach. Na zakończenie każde dziecko dostało paczkę karmelków i lizaka wykonanego przez siebie. Był to dzień pełen atrakcji.                                                 
Dzień Dentysty– w tym dniu do naszej świetlicy zaprosiliśmy studentkę stomatologii Towarzystwa Stomatologicznego. Pani poprowadziła zajęcia pokazowe przedstawiając dzieciom jak należy dbać higienę jamy ustnej i myć zęby. Opowiadała jak odpowiednio się odżywiać i jakich produktów unikać aby nasze żeby jak najdłużej były zdrowe. Dzieci i w tym temacie wykazały się dużą znajomością wiedzy..                                                                                                             
8 Marca- zajęcia wychowawcze nt. zawodów wykonywanych przez kobiety, roli kobiety   w naszych domachzawodów naszych mam. Z tejże okazji dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych i przygotowały gofry, którymi obdarowywały panie pracujące w naszym ośrodku. Zapraszamy do galerii.

Jak pracują dziennikarze. Warsztaty dla dzieci w redakcji Dziennika Wschodniego

21 marca 2015
W sobotę w redakcji Dziennika Wschodniego odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Zamknij Oczy Dotknij Sztuki”. Tym razem uczestnicy poznali pracę dziennikarzy.
Podczas zajęć zwiedzaliśmy pomieszczenia redakcji. Byliśmy w sekretariacie, potem obejrzeliśmy pokój fotoreporterów, następnie dziennikarzy sportowych. Na końcu był pokój z dużym stołem i widokiem na plac Litewski. – To pokój do ważnych zebrań – mówi Sebastian. – Oraz gabinet redaktora naczelnego – dodaje Kamilka.

Szczególnie podobało nam się to, że w redakcji jest dużo komputerów. Do gustu przypadł nam również duży fotel redaktora naczelnego.
Poznaliśmy również dzień z życia dziennikarzy. – Praca redakcji zaczyna się już o godzinie 7 – mówią dzieci.

Podczas zajęć wcieliliśmy się w rolę dziennikarzy przeprowadzających wywiady z gwiazdami filmu i sportu. Napisaliśmy też krótki artykuł opisujący wizytę w redakcji. – To ciekawa praca, chciałabym w przyszłości być dziennikarką – mówi Emilka. – A ja chciałabym być redaktorką – dodaje Kamilka. – Mi się tu bardzo podoba – powiedziała Pola.

Zamknij Oczy Dotknij Sztuki to cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu sztuki współczesnej, designu, mediów, oraz różnorodnych technik plastycznych. Podczas zajęć spotykają się dwie grupy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – osoby widzące i niewidome lub niedowidzące.

W sobotnich zajęciach wzięli udział: Emilka Kuźmiczuk, Kamilka Liwak, Pola Buczkowska, Sebastian Marcinkowski, Franek Buksiński, Arek Marcinkowski, Gaja Galey Szczepańska, Natalka Pawłat, Hania Buksińska i Michał Wardziński.
Aby obejrzeć film z wizyty w redakcji oraz zdjęcia wejdź  na podany adres  https://www.youtube.com/watch?v=zuNpBSfr1w0

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” za rok 2014

I. Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Zdobywcy Marzeń” w Krajowym Rejestrze Sadowym zostało zarejestrowane 05.02. 2014r. Po numerem 0000496940.
Numer NIP: 7123285914
Regon: 06165810800000
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę  przy ul. Hirszfelda 6 na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:
1. Agnieszka Wardzińska – prezes zarządu
2. Hanna Kostyra – wiceprezes zarządu
3. Urszula Marzęda – skarbnik
4. Ewa Puderecka – członek
5. Ewa Prusak – członek

II. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób niepełnosprawnych
i ich środowisk. Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 2. Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym,  ich rodzinom i opiekunom.
 3. Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 4. Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 5. Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia i jego podopiecznych.
 6. Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom.
 7. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej.
 8. Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania.
 9. Kształtowanie świadomości opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych  (zwłaszcza dzieci i młodzieży).
 10. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży).

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej – organizowanie akcji charytatywnych, aukcji, kiermaszów, zbiórek pieniężnych itp.
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej.
 3. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie, a także prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych oraz  warsztatów (edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych) dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, spotkań, wyjazdów integracyjnych i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 6. Poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
 7. Prowadzenie poradni diagnostycznej.
 8. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, prelekcji, szkoleń itp. w zakresie problematyki objętej działalnością Stowarzyszenia.
 9. Pomoc finansową i rzeczową podopiecznym Stowarzyszenia i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 10. Działalność dokumentacyjną i wydawniczą  popularyzującą problematykę niepełnosprawności.

III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Zarząd w 2014r. podjął następujące uchwały:                                                                                                                                                                                      –  Uchwała nr 1 /2014 z dnia  22.01.2014 r. w sprawie zmiany statutu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” z siedzibą w Lublinie.
 –  Uchwała nr2/2014 z dnia  28.04.2014 Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” w sprawie przyjęcia nowych członków do Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”
–  Uchwała nr3/2014 z dnia  30.04.2014 Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” w sprawie przyjęcia nowych członków do Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”  
– Uchwała nr3/2014 z dnia 19.12.2014 Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” w sprawie przyjęcia nowych członków do Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”
V. W roku 2014 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości: 2280zł- składki członkowski
Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 171,10 zł. Zysk za rok 2914 wyniósł 2108,90 zł.
VI. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
VII. W 2014 roku podopieczni naszego Stowarzyszenia brali udział w organizowanym przez Teatr NN Brama Grodzka  projekcie „Inny Lublin”. Wszystkie zajęcia odbywały się na terenie należącym do siedziby stowarzyszenia oraz w Domu Słów przy ulicy Żmigród w Lublinie.

Realizacja projektu rozpoczęła się od spotkań z dziećmi i młodzieżą. Dzieci rozmawiały z panią Aliną Bąk, która podczas tych spotkań gromadziła relacje wychowanków na temat Lublina, skojarzeń dzieci z naszym miastem. Uczestnicy dzielili się swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy jeszcze spostrzegali otaczający świat za pomocą wzroku bądź w przypadku niewidomych prowadząca spotkanie zbierała ich skojarzenia ze światem ludzi widzących.

Następnym krokiem były Warsztaty typograficzne w Drukarni w Domu Słów. Dzieci poznały tajemnice produkcji papieru, drukowania książek, rodzajów czcionki. Mogły też samodzielnie złożyć kilka słów , a potem je wydrukować. Kolejnym etapem było wyjście do  studia fotograficznego w Teatrze NN, gdzie profesjonalny fotograf wykonał portrety uczestników projektu.

 12 czerwca br. zorganizowano wystawę ww. zdjęć pt:”Kolory oczu” i wykonanych przez dzieci prac plastycznych oraz ich relacji słownych dotyczących naszego miasta.
Wystawę tą można było także obejrzeć w Domu Słów w czerwcu br.
Uczestnicy biorący udział w projekcie wzięli udział w spotkaniach z młodzieżą lubelskich szkół średnich. Spotkania odbywały się w listopadzie 2014r w Domu Słów.
Opowiadali o sobie, pokazywali jak wygląda świat osób niewidomych. Widząca młodzież dzieliła się z naszymi podopiecznymi swoimi wrażeniami i doświadczeniami z kontaktów z niewidomymi osobami. Nasi podopieczni bardzo chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach, byli bardzo zadowoleni z kontaktów z widzącymi rówieśnikami.

W czerwcu nasze Stowarzyszenie zorganizowało  festyn integracyjny „Bądź bezpieczny i dbaj o zdrowie”, nad którym Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.
Na festynie dzieci mogły oglądać pojazdy i dowiedziały się wiele  o pracy Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji. Podczas festynu zabawiała nas KLANZA pod opieką pedagogów i trenerek. W trakcie imprezy działały punkty konsultacyjne oraz można było skorzystać z wielu cennych porad m.in. MOPR, PFRON, Sanepidu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej.

Na festynie mogliśmy zobaczyć pokazy sztuk walki mistrza świata karate tradycyjnego p. Daniela Iwanka, który rozdawał plakaty ze swoim podpisem, jak również pokazy rugby Budowlanych Lublin, pokaz tańca klubu tanecznego „Pasja” – finalistów programu Got To Dance. Podczas festynu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny i zdrowy”. Laureaci otrzymali nagrody oraz listy gratulacyjne przygotowane przez Panią Prezydent Monikę Lipińską a wręczone przez Dyrektor Joannę Olszewską.

Festyn uświetnili swoją obecnością goście, m.in. Radna Rady Miasta p. Beata Stepaniuk, Radny Rady Miasta p. Zbigniew Jurkowski, Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych p. Joanna Olszewska, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego p. Ryszard Pasikowski, Dyrektor Zespołu Poradni nr 3 p. Bożena Cioch.
W listopadzie nasi podopieczni wykonali świąteczne anioły, które jako cegiełki sprzedawane były na balu andrzejkowym Policji. Dochód w kwocie 450 zł zasilił konto naszego stowarzyszenia.

W grudniu członkowie  Stowarzyszenia z okazji Mikołajek zorganizowali paczki dla podopiecznych. Dla dzieci został zorganizowany również pokaz „ Bajek na ścianie”. Uczestnikom zostały zaprezentowane  bajki na celuloidowych kliszach, które wyświetlane były za pomocą starego projektora bajek „Ania”.

 Firma  Icon PLC Spółka akcyjna z oddziałem w Polsce dzięki staraniom pani Beaty Dziduch, postanowiła wesprzeć naszych podopiecznych oraz ich rodziny i przygotowała dla rodzin paczki świąteczne. Paczki trafiły do rodzin najbardziej potrzebujących W paczkach znalazły się następujące rzeczy:

 • sprzęt agd i rtv
 • artykuły szkolne i papiernicze
 • chemia gospodarcza
 • żywność o długim terminie przydatności do spożycia
 • kosmetyki
 • odzież,obuwie
 • zabawki
 • rowery

 Stowarzyszenie w 2014r. organizowało ponadto grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi mające na celu ich szeroko rozumianą rehabilitację
-zajęcia rehabilitacyjno-tyflopedagogiczne, usprawnianie widzenia, nauka pisma punktowego,
-zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku,
Stowarzyszenie prowadziło również szkolenia dla rodziców, dzięki którym poszerzali oni swoją wiedzę  na temat leczenia i kształcenia dzieci niewidomych i słabowidzących.
 
Rachunek zysków i strat

Sportowe powitanie jesieni

W dniu 23 września na terenie zielonym SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych odbyła się impreza pod nazwą „Sportowe powitanie jesieni”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje sportowe i poza sportowe, które miały na celu zachęcenie dzieci niepełnosprawnych do aktywności sportowej. Uczestnicy spotkania rozegrali mecz w goalballa. Dzieci miały okazję poskakać na dmuchanej platformie, pokonać sportowe stacje, nauczyć się podstaw tańca czy zaśpiewać piosenkę. Animatorzy uczyli zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Akcja informacyjna prowadzona była dla dzieci oraz ich rodziców. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się hipoterapia. Zorganizowany został również grill. Zapraszamy do

Archiwum naszego internatu [do 2016]

Przy Ośrodku znajduje się internat dla 100 wychowanków. Troskliwa i ciepła opieka wychowawców, zapewnia im bezpieczeństwo i poczucie klimatu  ,,domowego ogniska”. To tutaj – dzięki różnorodnym formom zajęć praktycznych rozwijane są zainteresowania, możliwości oraz umiejętności potrzebne w życiu codziennym.
 W internacie mają mozliwość rozwijania swoich zainteresowań: plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych. 

· KLUB ORIGAMI

,, Wyobraźnia kształtuje twórczą osobowość dziecka”.   
          Na zajęciach  ,,Klubu Origami” dzieci bawią się w papierowych czarodziejów. Ze zwykłej kartki papieru tworzą przestrzenne postacie, zwierzęta, motywy roślinne i ozdoby. W każdej nowej figurce kryją się delikatne ręce, skupione twarze dzieci, które powołały je do życia. Siła napędowa każdej aktywności podejmowanej przez dziecko doświadcza, a zarazem mobilizuje. Z origami wyzwala się w dzieciach skupienie, wyczula je na ład i harmonię. Technika składania papieru ma również walory rewalidacyjne, co pozwala na określenie tych zajęć mianem arteterapii, są one także pomocne w niwelowaniu blindyzmów, kształtują sprawność przemieszczania się przestrzennego, a także rozmieszczania abstrakcji słów tak ważnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku. Tworząc ,,papierowe cuda ”, odkrywa się w dzieciach wielką radość , a to jest najważniejsze. 

· BAWIALNIA

,, Zabawy dzieci nie są zabawami i trzeba na nie patrzeć jak na najpoważniejsze zajęcia.”
                                                                                                    ( Michel de Montaigne”)
   Bawialnia to miejsce, w którym odbywają się zajęcia najmłodszych grup. Barwne wnętrze i odpowiednie wyposażenie stwarzają bajkowy świat, w którym każde dziecko może znaleźć chwilę wytchnienia i wyczarować świat zbudowany z własnych marzeń.
 

·  TEATR „REKWIZYT”

   Teatr „Rekwizyt” został założony w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie w roku 2002. Aktorzy to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, którzy interesują się teatrem i chcą rozwijać się w tym kierunku. Na zajęciach teatralnych nabywają umiejętności:

 • interpretacji tekstu
 • dykcji
 • ruchu scenicznego
 • posługiwania się gestem i mimiką .

   Premierą teatru „Rekwizyt” była sztuka „Zemsta” A. Fredry. W późniejszym repertuarze były inne spektakle, takie jak: „Damy i huzary” A. Fredry, satyra „Pijaństwo” I. Krasickiego, „Król Drozdobrody” W. i J. Grimmów, „Czerwony Kapturek”, „Przygody pszczółki Mai”, „Mysz ze wsi i mysz z miasta”. Teatr wystawia spektakle nie tylko w naszym Ośrodku, ale również w zaprzyjaźnionych szkołach oraz podczas  Międzynarodowych Przeglądów Teatrów Osób Niepełnosprawnych, Scholariów i odnosi znaczące sukcesy w postaci nagród, wyróżnień i atrakcyjnych wyjazdów.

 

Rok szkolny 2016/17

Akcja Sprzątania  Świata
       21 września 2016 r. wychowankowie naszego Ośrodka uczestniczyli  w Akcji Sprzątania Świata. Uczniowie sprzątali teren położony w Dąbrowie nad Zalewem Zemborzyckim. Następnie odpoczywali piekąc kiełbaski w ognisku, które wcześniej rozpaliła dla nich p.Dorota Cieślak. Wieczór upłynął w miłej i pogodnej atmosferze. Nad przebiegiem tegorocznej Akcji Sprzątania Świata czuwały: p.R.Piech, R.Kurowska, A.Nowak i B.Szkutnik.

SUPER! Dzień Chłopaka w internacie

          W czwartek, 29 września wychowawcy internatu zorganizowali z okazji zbliżajacego się Dnia Chłopaka grilla na zielonym terenie naszego Ośrodka. Były kiełbaski, pieczony chleb, napoje, ciastka. Nie zabrakło też ogniskowych piosenek, do wykonania których włączyli się wszyscy wychowankowie. Wieczór upłynął nam w bardzo miłej atmosferze, a chłopcy z pewnością na długo zapamiętają ten dzień. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w przygotowania, szczególne podziękowania kierujemy do pana Darka Łęczyckiego, który wspaniale akompaniował na swojej gitarze. Zapraszamy do naszej galerii.
Wychowawcy internatu: Pani: Dorota Polonis, Agnieszka Stunio

Żółte pola nadziei

W piątek, 30 września br. wychowankowie naszego Ośrodka pod opieką nauczycieli brali udział w akcji „Żółte pola nadziei” organizowanej wspólnie z Hospicjum im.Dobrego Samarytanina w Lublinie. Na przygotowanych grządkach nasi podopieczni sadzili cebulki żonkili, by na wiosnę, w marcu móc podziwiać pięknie kwitnące żółte kwiaty. Żonkil jest symbolem ludzi terminalnie chorych na nowotwory, a my poprzez udział w akcji solidaryzujemy się z nimi w cierpieniu. Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom i nauczycielom za włączenie się w naszą akcję. Zapraszamy do galerii zdjęć.
D.Polonis, A.Wardzińska
         
                                                                                              
Koncert Ireny Santor

Dnia 23.10.2016 r. dzięki hojności Prezesa Muzycznego Teatru Śmiechu Pana Zbigniewa Kupień w postaci darmowych wejściówek – wychowankowie naszego internatu wraz z wychowawcami – Paniami Bernardą Kasprzak i Agnieszką Stunio uczestniczyli w recitalu Ireny Santor „Punkt widzenia”. Pierwsza Dama Polskiej Piosenki nagrała ponad tysiac piosenek, z których wiele stało się niezapomnianymi przebojami jak np. „Tych lat nie odda nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich plaż”, „Embarras”, wystąpiła z zespołem muzycznym w składzie: Mariusz Dubrawski – fortepian, Wojciech  Ruciński – kontrabas, Grzegorz Poliszak – perkusja. Koncert odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ten wyjątkowy koncert został entuzjastycznie przyjęty przez naszych wychowanków.

„Jabłko zamiast …chipsów”

  W dniu 25 11.2016 r. odbyło się podsumowanie akcji „Jabłko zamiast…chipsów”, promującą zdrowy styl życia, odpowiednie żywienie ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, co się je i czy jest to zdrowa żywność. Tematem przewodnim było jabłko. Wychowankowie mogli uczestniczyć w wielu konkurencjach m.in. rzut do celu – wrzucały jabłka do koszyczka, taniec z balonami, zjadanie jabłka zawieszonego na sznurku. Było masę pozytywnej zabawy, a przy tym lekcji dotyczącej zdrowego odżywiania. Wszystkie dzieci w nagrodę zostały obdarowane słodziutkimi jabłuszkami.

  

„Czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary”.

28.11.2016 r. w Świetlicy Pani Parys zapanowała magiczna atmosfera. Tego dnia wychowankowie naszego internatu, wraz z zaproszonymi gośćmi: wychowawcami i wychowankami naszego internatu przy ul. Wyścigowej – świętowaliśmy Andrzejki. W ten wyjątkowy dzień pełen radosnych zabaw i wróżb, dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania bucików, lania wosku, wróżenia z kubeczków, losowania karteczek z życzeniami, przekuwania serduszek z imionami itp. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce, którą przygotowała i puszczała nasz Pani D.J.Agnieszka. Pod koniec młodzież raczyła się słodkim poczęstunkiem. Zabawa była przednia, nie zabrakło również dedykacji muzycznych dla uczestników zabawy. Pomysłodawczyniami i organizatorkami tej imprezy były Panie: Agnieszka Stunio, Agnieszka Szczotka i Bernarda Kasprzak

  

Ogólnopolski Konkurs Uzdolnionych Ludzi Różnorako O.K.U.L.A.R.

    W Muzycznym Studio Trójki im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie 10.12.2016 r. odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych Ludzi Różnorako O.K.U.L.A.R., którego hasło przewodnie brzmiało: „QUO  VADIS?”. Jury w kategorii scenicznej pod dyr.Beaty Kotowskiej, w składzie: Beata Mrożek, Karol Dyttus CARLO i Gość honorowy, a zarazem członek Jury- Pani Izabela Trojanowska, nagrodzili wychowankę naszego Ośrodka w kategorii starszych – uczennicę Agatę Popławską, przygotowaną przez wychowawcę internatu Panią Bernardę Kasprzak, która wyśpiewała  II miejsce piosenką „Quo Vadis Dpmine” Michała Bajora. Serdecznie gratulujemy!!!

 

Nagroda główna dla Kasi Dzierzbickiej

         „Szyldy lubelskich kupców” to konkurs zorganizowany przez Fundację 5 Medium. Jego głównym celem było zapoznanie młodzieży z lubelskimi przedsiębiorcami jak i zwrócenie uwagi na ich aspekt historyczny. Jury oceniało uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Konkurs odbył się w ramach projektu „Lubelscy Kupcy, strategia marketingowa”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę autorską, której tematem był szyld kupiecki w starym, przedwojennym stylu. Z tym zadaniem najlepiej zmierzyła się Katarzyna Dzierzbicka, która wykonała szyld Sukien Ślubnych  „Oliwia”. Praca Kasi została wykonana pod kierunkiem pani Doroty Polonis

Zimowe zabawy na śniegu

   Za oknem zimowa aura i śnieg, który uwielbiają wszystkie dzieci. To świetna okazja, aby zażyć ruchu na swieżym powietrzu, przy tym radośnie się bawiąc. Taka aura dostarczyła naszym wychowankom najwięcej radosci, co widać na załączonych zdjęciach. Zaczęlismy od ulepienia bałwanka…

 

Warsztaty „Design literacko – plastyczny” w internacie

   Regularnie raz w miesiącu wychowankowie internatu będą się spotykać z panią Katarzyną Celewicz na zajęciach plastycznych poprzedzonych czytaniem ciekawego fragmentu literatury. Pierwsze zajęcia zainicjowało spotkanie 28 lutego br. Uczestnicy warsztatów ciekawie spędzili czas z panią Kasią przygotowując swoją pierwszą pracę – własnoręcznie wykonaną książeczkę o nich samych. Zachęcamy do udziału w zajęciach, ponieważ zapowiadają się interesująco. Zapraszamy do galerii.
                                                                                                                                               Dorota Polonis

„Było sobie życie”

  1.02.2017 odwiedziliśmy Tarasy Zamkowe, które przygotowały wyjątkową atrakcję – interaktywne centrum nauki, nawiązujące do kultowej serii : ‚Było sobie życie”. Inicjatywa ta jest częścią projektu „Focus Pobudza Neurony”. Wśród wielu dostępnych aktywności mogliśmy skorzystać m.in. z nowoczesnego laboratorium wyposażonego w stanowiska z mikroskopami oraz próbkami ludzkich tkanek, makro modelami ludzkiego organizmu, a także z nowoczesnego kina sferycznego… w kształcie mózgu! Galeria zdjęć.

Wycieczki po Lublinie – jako jedna z form spędzania weekendów w internacie

Dnia 18.02.17 r. wychowankowie internatu zwiedzali Muzeum Historii Lublina. Wzięli też udział w warsztatach zatytułowanych „Kolory dawnego Lublina” – przygotowanych na uczczenie 700-lecia miasta. Opiekunowie wycieczki: p.J.Jasińska, p.B.Szkutnik
Dnia 25.02.17r. odbyło się wyjście do Centrum Kultury w Lublinie na wystawę plakatu Dawida Ryskiego pt. „1982”. 
Wychowankowie obejrzeli też wystawę Milona Sokola pt. „Przedmioty, rośliny, zwierzęta, ornamenty”. Ciekawie prezentowały się prace artysty wykonane z surowców wtórnych. Po wystawie oprowadziła nas przewodniczka, która przybliżyła najciekawsze  fakty z życia artystów i omówiła charakter ich twórczości. Opiekunowie wycieczki: p.J.Jasińska, p. B.Szkutnik
Dnia 04.03.17r. wychowankowie zwiedzali kryptę, skarbiec i zakrystię akustyczną w Archikatedrze Lubelskiej. Po obiekcie grupę oprowadzał przewodnik. Opiekun wycieczki: p.J.Jasińska
Dnia 11.03.17r. nasza młodzież wraz z przewodnikiem zwiedzała Klasztor Ojców Dominikanów. Wychowankowie zostali zapoznani z historią powstania klasztoru, zwiedzili też skarbiec. Opiekunowie wycieczki: p.J.Jasińska, p.B.Szkutnik
Dnia 18.03.17r. odbyła się wycieczka z okazji Dnia Wiosny na stadion Arena Lublin, gdzie miał miejsce konwent gier planszowych. Wychowankowie poznali kilka nowych gier. Na zakończenie naszego pobytu otrzymaliśmy od organizatorów grę edukacyjną. Opiekunowie: p.J.Jasińska, p.B.Szkutnik
zapraszamy do galerii.

Spotkanie z panem Maciejem Białkiem w Domu Słów

   W czwartek, 2 marca br, wychowanki gr. III internatu uczestniczyły w zorganizowanym przez Dom Słów w spotkaniu z ociemniałym nauczycielem panem Maciejem Białkiem. Gość został zaproszony w ramach programu „Inny Lublin”. Pan Maciej pomimo utraty wzroku jest czynnym nauczycielem historii pracującym w VIII LO w Lublinie. Spotkanie było niezwykle interesujace, a problemy, o których mówił gość spotkania bardzo bliskie naszym podopiecznym. Pan Maciej opowiadał o tym, jak radził sobie z powolną utratą wzroku, co było dla niego kłopotliwe i trudne, z czym musiał się zmagać na co dzień. Rozmowa przeplatana była fragmentami filmu „Cart blanche”, opartego o historię jego życia.
    Z niezwykłym poczuciem humoru opowiadał o swoim życiu, realizacji filmu i sytuacjach, z którymi spotyka się codziennie w pracy. Rozmowa z nim udowodniła słuchaczom, że brak wzroku nie jest przeszkodą w realizacji swoich życiowych planów. Zapraszamy do galerii.
                                                                                                                                              Dorota Polonis, Ewa Paterkowska

Koncert Sylwii Grzeszczak

   Z okazji II rocznicy powstania Tarasów Zamkowych dnia 4 marca 2017 r. młodzież z naszego Ośrodka uczestniczyła w licznych konkursach i atrakcjach, którą największą był koncert, wspólna wymiana zdań i zdjęcie z jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek, Sylwią Grzeszczak.

Bajeczka o małpce

 Premierowa prezentacja spektaklu „Bajeczka o małpce” w wykonaniu aktorów teatru „Rekwizyt” na IV Integracyjnym Spotkaniu Artystycznym w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej odbyła się 8 marca 2017. Spektakl autorstwa Zofii Wójcik przygotowały: opiekun teatru – Ewa Paterkowska, scenografia – Dorota Polonis, opracowanie muzyczne – Agnieszka Stunio. Zapraszamy do galerii zdjęć,

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

   Dnia 15.03.2017r. wychowankowie naszego internatu: Dominika Czuj, Tomek Żmuda, Wiktor Wójcik, wzięli udział w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. Konkurs odbył się pod honorowym  patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wiktor Wójcik otrzymał wyróżnienie w tym konkursie. Młodzież do konkursu przygotowana została pod kierunkiem p. Renaty Piech, p.Grażyny Szynkaruk i p. Beaty Szkutnik

Projekt artystyczno – edukacyjny „Akademia Sztuk Dziecięcych” ruszyła w internacie

      Projekt ten zakłada przeprowadzenie 6 różnorodnych zajęć artystyczno – edukacyjnych, których punktem wyjścia będzie światowa sztuka współczesna. Na warsztatach dzieci i młodzież  zdobędą teoretyczną wiedzę na temat nurtów sztuki takich jak między innymi: op-art, pop-art, surrealizm, street-art, body art, action painting.
        Uczestnicy projektu wezmą także udział w warsztatach tworzenia własnego portfolio, strony internetowej, na której stworzą internetową galerię prezentującą ich prace wykonane podczas warsztatów. Powastałe w ramach poszczególnych zajęć prace dzieci zostaną zebrane i zaprezentowane na wystawie podsumowującej działania.Podsumowanie projektu będzie otwarte dla całej społeczności szkolnej, rodziców, opiekunów.
          Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin w ramach zadania publicznego: Dzielnice Kultury.
W internacie odbyły się już cztery spotkania:
6 marca – odbył się „egzamin” dla przyszłych studentów Akademii Sztuk Dziecięcych. Uczestnicy, pracując w grupach sprawdzili się w kilku technikach artystycznych: malarstwie, rysunku, rzeźbie, projektowaniu. Na spotkaniu dzieci zostały wprowadzone w tematykę projektu.
20 marca – warsztaty z op-art. 
Na zajęciach uczestnicy zobaczyli wiele złudzeń optycznych, poznali kilka sposobów na oszukanie oka i sami stworzyli obrazy w duchu op-art.
 3 kwietnia – na zajęciach studenci Akademii Sztuk Dziecięcych dowiedzieli się czym jest „video-art”. W trakcie warsztatów powstał film wideo, którego głównymi bohaterami były barwy. Kadry filmu wypełniły abstrakcyjne obrazy malowane na mleku.
10 kwietnia – warsztaty, w czasie których uczestnicy wykonywali kolaże  surrealistyczne. Przy pomocy artykułów papierniczych i przede wszystkim dzięi własnej wyobraźni i kreatywności studentów Akademii powstały niesamowite obrazy pełne kolorów i nierealnych postaci.
                                                                                                                                                                  Dorota Polonis

Walentynki z wolonratiuszkami TWWP w Lublinie

16.02.2017 r. naszą placówkę odwiedziły Wolontariuszki z Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza TWWP w Lublinie, które spotkały się z wychowankami internatu. Tematem przewodnim były :walentynki”. Wspólnie wyklejono olbrzymie serce wykonanymi przez dzieci  z czerwonej bibuły różami. Podopieczni pod czujnym okiem pań wolontariuszek i wychowawców internatu wykonały drobne upominki dla swoim najbliższych. Pięknie wykonany obraz przozdobił korytarz internatu. 

Wycieczka do Warszawy

4 kwietnia dzieci pod opieką pań: J. Jasińskiej i G. Szynkaruk pojechały na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzaliśmy Firmę Cukierniczą „E. Wedel”. Piliśmy słodką czekoladę i jedliśmy różne łakocie. Dzieci były oczarowane wielkim czekoladowym misiem, a na koniec otrzymały słodkie upominki. Następnie zwiedzaliśmy Stadion Narodowy. Dzięki uprzejmości Zarządu PG Narodowy przeszliśmy „Trasę piłkarską”. Mogliśmy zobaczyć szatnię i stroje naszych zawodników, salę konferencyjną, miejsca dla komantatorów, loże dla VIP-ówczy, posiedzieć na ławce rezerwowych. Wycieczka dostarczyła wiele emocji i wrażeń.

  

Spotkanie Wielkanocne 

Po raz kolejnyny 5.04.2017r. odbyło się spotkanie wychowanków internatu z wolontariuszkami Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza TWWP w Lublinie. W miłej, przedświątecznej atmosferze dzieci udekorowały przygotowane wcześniej ciasto do mazurka, co sprawiało im olbrzymią frajdę, a następnie upieczono je. W czasie gdy ciasto się piekło wolontariuszki opowiadały o zwyczajach wielkanocnych panujacych w ich domach, a także jeszcze wcześniejsze zwyczaje zapamiętałe z opowieści swoich babć i dziadków. O swoich tradycjach związanych ze świętami w domach rodzinnych dzieliły się również dzieci. Na koniec wszyscy zebrani podzielili się jajkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia, a następnie skosztowano wspólnie upieczonego mazurka.  
Odsyłamy do gazety Nowy Tydzień w której opisano naszą wspólną incjatywę 
http://www.nowytydzien.pl/wspolne-pieczenie-wielkanocnych-mazurkow/

Palmy wielkanocne

Podopieczni internatu  8.04.2017 r. własnoręcznie i według własnego projektu wykonali palmy, które zostały pościęcone w Niedzielę Palmową. 

Spotkanie z Zespołem Ich Troje

Dnia 22.04.2017 r.  podopieczni internatu spotkali się z członkami Zespołu ICH TROJE na czele z popularnym wokalistą – Michałem Wiśniewskim. Uczestnicyli również w próbie zespołu.

Sekcja oświatowo – zdrowotna

W ramach zajęć sekcji oświatowo – zdrowotnej w roku szkolnym 2016/17 zorganizowano cykl spotkań z wychowankami internatu. Zagadnienia dotyczyły zdrowego stylu życia, a także niebezpieczeństw jaki niosą nałogi i niezdrowy tryb życia. 

1. Jabło zamiast…chipsa.

2. Kleszcze

3. O szkodliwości palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

4. Zaburzenia odżywiania i ich skutki.

Design literacko – plastyczny – druga odsłona w internacie

  ” Musa urodził się w Afryce, gdzieś w strefie subsaharyjskiej, ale on o tym nie wiedział. Był najstarszy ze swojego rodzeństwa. Jego ojciec też miał na imię Musa. To od niego nauczył się w wielu potrzebnych rzeczy. Razem chodzili na łąki pasać kozy. Kiedy ojciec zmarł, Musa zajął jego miejsce i to on musiał się opiekować całą wioską.(…) Pojawiła się susza.”
  Na kolejnych warsztatach „Designu literacko – plastycznego” pani Katarzyna Celewicz przedstawiła uczestnikom historię Musy, ale także prawdziwe historie ludzi, którzy z jakichś powodów musieli opuścić swoje domy. Wspólnie staraliśmy się zbudować miasto przyjazne ludziom, tworząc miejsca, w których poczują się „jak w domu”. Kiedy w naszych domach zagościła miłość, ciepło rodzinne, bezpieczeństwo, cisza i sposób do domów wprowadzili się ludzie. Zapraszam do galerii zdjęć, by obejrzeć prace naszych wychowanków.
                                                                                                                                       Dorota Polonis

„Książę w cukierni „
 „Ze szczęściem są same kłopoty” – mówi Duży Książę, jeden z bohaterów „Książe w cukierni”, książki tak długiej, że nie zmieściła nam się w sali.
Jakie są powody ulotności szczęścia? Czy musimy za nie płacić? Czy mamy prawo być szczęśliwi, wiedząc że dzieci w Afryce nie dojadają? 
Te i inne problemy omówiłyśmy na ostatnim spotkaniu „Designu literacko – plastycznego” w sali warsztatowej, będącej w naszych głowach cukiernią. Zaparzyłyśmy sobie „herbatkę szczęścia”, doprawiając ją tym, co nas cieszy. 
Tym spotkaniem w Domu Słów zakończyliśmy nasze warsztaty w bieżącym roku szkolnym. Były bardzo ciekawe i inspirujące do działania. Zapraszamy do galerii.Z niecierpliwością czekamy na następne spotkania w nowym roku szkolnym.

                                                                                                                                                                                                                                      Dorota Polonis

Rok szkolny  2017/18

Wracamy do szkoły po wakacjach 
 

Po długim leniuchowaniu nadszedł czas nauki.
 

 

Koniec wakacji to nie powód do rozpaczy. W internacie  możesz przeżyć mnóstwo ciekawych przygód np. wyjazd do Ogrodu Saskiego

 

 

Pożegnanie lata w Ogrodzie Botanicznym

 

W czwartek, 14 września br. wychowankowie grupy II  odwiedzili Ogród Botaniczny. Spacer po alejkach Ogrodu dostarczył niezapomnianych wrażeń. Wychowankowie mogli nie tylko cieszyć wzrok pięknymi kolorami kwiatów, ale poznali wiele gatunków roślin przy pomocy zmysłów dotyku i węchu. Wiele radości dostarczyło też spotkanie nad stawem ze stadem kaczek. Z pewnością powrócimy do Ogrodu Botanicznego w następnym roku, by powitać nadchodzącą wiosnę.
Dorota Polonis

  

 

Warsztaty w Domu Słów

27 września br. wychowankowie grup II i III uczestniczyli w warszatach w Domu Słów pt: „Nieobojętni”. Spotkania będą odbywać się cyklicznie raz w miesiącu. Są poświęcone niepełnosprawności, bezdomności i samotności. Uczą tolerancji, zrozumienia, współodczuwania i otwartości na odmienność. Warsztaty prowadzi p. Katarzyna Celewicz.

Pokaz multimedialny na Placu Litewskim

16 września, w sobotę, D. Wolińska i K. Wierdak uczestniczyli w wieczornym pokazie multimedialnym „ Historia Placu Litewskiego na wesoło”. Wesołej opowieści towarzyszył pokaz fontanny. Barwne widowisko zrobiło duze wrażenie na wszystkich oglądających je widzach. Wieczór zakonczyliśmy spacerem po Krakowskim Przedmieściu i Starym Miescie. Wcale nie chciało się wracać do internatu!
D. Polonis
 
 
Festiwal Lubelskich Legend

W kolejną sobotę, 23 września podopieczni internatu uczestniczyli w wycieczce po Starym Miescie szlakiem Lubelskich Legend. Podczas dwugodzinnego spaceru, spacerując uliczkami Starówki, zwiedzając Kościół Ojców Dominikanów słuchaliśmy ciekawych opowieści z dawnych czasów naszego miasta. Wieczór zakończył się w kawiarence „Między Słowami”, gdzie autorka książeczki podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami podczas pisania opowieści o naszym mieście.
W każdej legendzie jest ziarenko prawdy, więc zachęcamy do zapoznania się z legendami  Lublina tymi popularnymi i tymi mniej znanymi.
D. Polonis
J. Jasińska
 

„Żółte Pola Nadziei” na Hirszfelda

 2 października wychowankowie internatu uczestniczyli w akcji Hospicjum im. Dobrego Samarytanina w Lublinie sadząc cebulki żonkili. Żółte Pola Nadziei to coroczna akcja mająca na celu wsparcie osób chorych na raka. Żółty kwiat zonkila jest symbolem ulotności i kruchości życia, ale też nadziei na nowe życie. Zapraszamy do galerii.
                                                                                                                                                                                                                        Dorota Polonis

KARTKI NA DZIEŃ NAUCZYCIELA
 

Po raz kolejny Wolontariuszki z Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza TWWP w Lublinie w dniu 10.10 2017r. spotkały się z wychowankami internatu. Tematem przewodnim był „Dzień Nauczyciela”. Przy pomocy i wsparciu pań wolontariuszek wychowankowie przygotowali dla Dyrekcji i Wychowawców Internatu upominki w postaci własnoręcznie zrobionych kartek.

Wycieczka do Fabryki Bombek i Sandomierza
 

16 października br. wychowankowie z grupy III pod opieką wychowawców pojechali na wycieczkę do Nowej Dęby, gdzie mogli podziwiać przepiękne, ręcznie robione bombki. Wielobarwne, niespotykane wzory przyciągały wzrok, a ogromna ilość kolorów pobudzała zmysły zwiedzających. Wychowankowie mogli też wykonać bombkę wg własnego pomysłu.
Po południu młodzież zwiedzała Sandomierz. Idąc śladami „Ojca Mateusza” zobaczyli Bramę Opatowską, Ratusz i Rynek ze studnią . Pogoda dopisała, humory też, wycieczka była bardzo udana.

 

Jesienne zabawy na świeżym powietrzu
 

Wykorzystując  słoneczny, jesienny dzień 17 października 2017r. znaleźliśmy sposób na zachęcanie naszych wychowanków do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wychowankom grupy 1 niesamowitą frajdę przyniosło wzajemne obsypywanie się różnokolorowymi liśćmi, a także wsłuchiwanie się w ich szelest

.
 

 

Spacer uliczkami Starego Miasta

 

18 października 2017 r. najmłodsi wychowankowie  internatu wraz z wychowawcami zwiedzali zabytki Lublina: Bramę Krakowską, Trybunał Koronny, Plac Po Farze spacerując zabytkowymi uliczkami Starego Miasta. Największą uwagę zbudziła olbrzymia rzeźba w kształcie kuli znajdująca się obok Trybunału Koronnego. 

„Święto pieczonego ziemniaka”

Korzystając z pięknej, słonecznej,  jesiennej pogody w dniu 19 października 2017r. zorganizowaliśmy w Nadleśnictwie Świdnickim w Zemborzycach „Święto Pieczonego Ziemniaka.”  Dzień był pełen atrakcji. Na początku wychowankowie zostali podzieleni na dwie drużyny, które zmagały się z licznymi konkurencjami tj.: wykonanie pieczątek, a następnie rzeźb z wykorzystaniem ziemniaka. Następną konkurencją był bieg z przeszkodami, kończący się rzutem ziemniakami do celu. Ostatnim zadaniem była wymyślenie przez grupy hasła promującego ziemniaka. Uwieńczeniem miłego spotkania było wspólne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem i ziemniaków w popiele. Apetyt i dobry humor wszystkim dopisywał.  Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń. Kolejne świętowanie już za rok.

 

Występ wychowanków gr.I w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
przy ul. Kosmonautów 78 w Lublinie

 

Cykliczne spotkania z wolontariuszkami Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza TWWP w Lublinie zaowocowały wspólnej szczytnej inicjatywie – występem w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, przy ul. Kosmonautów 78 w Lublinie. W dniu 14 listopada 2017 roku wychowankowie : Lena Magryś i Jakub Siergiej przygotowani przez wychowawcę Bertę Kasprzak  zaprezentowali swoje umiejętności recytatorski  podczas „Koncertu pieśni patriotycznych”. Występ zarówno wolontariuszek , jak i naszych wychowanków bardzo spodobał się podopiecznym i pracownikom Domu Pomocy. Otrzymali olbrzymie brawa i dalszą propozycję współpracy.

 

 IV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Niepodległościowej

 

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyła się IV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Niepodległościowej. Uczestniczyli w nim wychowankowie internatów naszego Ośrodka oraz młodzież mieszkająca w Bursie Nr 1 i Bursie Nr 2 w Lublinie.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Anita Paluch, Bursa Nr 1 
II miejsce – Jakub Woźny, Bursa Nr 2
III miejsce –Krystian Wierdak , Internat SOSW przy ul. Hirszfelda 
Maciej Majcher, Bursa Nr 1

Wyróżnienia:
Jarosław Mitrus, Internat SOSW przy ul. Wyścigowej
Jakub Siergiej, Internat SOSW przy ul. Hirszfelda
Wszystkim laureatom gratulujemy!

 

Andrzejki 2017

 

„Sensoryczny świat bajek i baśni”

,, Sensoryczny świat bajek i baśni”  to projekt, który realizowany będzie w naszej placówce we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym przy ul. Jaczewskiego 5. Pierwsze zajęcia odbyły się w listopadzie. Założeniem projektu jest przeprowadzenie zajęć z zakresu biblioterapii i arteterapii dla dzieci niewidomych i słabo widzących z wykorzystaniem materiałów do stymulacji polisensorycznej. Efektem tych działań będą książeczki dotykowe, które posłużą dzieciom niewidomym w lepszym poznaniu świata. 
 

 

Mikołajki 2017

W tym roku wielką niespodzianką dla dzieci z internatu było przybycie Świętego Mikołaja, który wręczył słodkie prezenty i sprawił dzieciom wiele radości. Mogliśmy też spędzić wspólnie czas na zabawie i śpiewaniu świątecznych piosenek. Serdecznie dziękujemy Sponsorom i Fundacji Orange.

Mamy sponsora

Dzięki sponsorowi Grupa Azoty Puławy S.A., który wsparł uczniowski  Klub Sportowy „OKEJ”, młodzież w okresie ferii zimowych wyjechała na obóz sportowo – rehabilitacyjny do Zakopanego. Pierwszego dnia oglądaliśmy zawody w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi, udało nam się również zwiedzić jej szczyt i podziwiać trenujących skoczków. Kiedy padał deszcz, spędzaliśmy czas w kęgielni oraz pobliskim Aqua Parku. Odwiedziliśmy także najważniejsze zabytki Zakopanego: cmentarz na Pęksowym Brzysku oraz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Spacerowaliśmy po głównej ulicy – Krupówkach, wjechaliśmy też na Butorowy Wierch i Gubałówkę.
Wróciliśmy zrelaksowani i gotowi do pracy w następnym semestrze.

Accessibility