• "Moja Niepodległa" - konkurs

  • Program Dobry Start

Aktualności

Wielojęzyczna szkoła

Dnia 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, która podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Start