• Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Aktualności

KONKURS na najpiękniejszą ozdobę Bożonarodzeniową. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole.

Cele konkursu: Pielęgnowanie zwyczajów oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych. Doskonalenie umiejętności twórczych. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej. Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy. Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.