W dniu 19.09.2017 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Lubelskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2017- miejscu, gdzie matura „spotyka się” ze studiami.

Podczas Salonu maturzyści mogli uzyskać komplet informacji na temat matury od ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, jak również na temat wymagań rekrutacyjnych bezpośrednio od uczelni z całej Polski – co pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe. Na kandydatów na studia oczekiwały uczelnie wyższe z całej Polski.

Każdy z uczniów odebrał gratisowy egzemplarz „Informatora dla Maturzystów 2018”. Licząca ponad 300 stron publikacja jest kompendium wiedzy o ofercie i zasadach przyjęć na wszystkie polskie uczelnie na rok akademicki 2018/19. Publikacja zawiera Ranking Wyższych Uczelni i Ranking Kierunków studiów, wskazujący wydziały, które kształcą najlepiej.

 

Metryka
Autor tekstu: Agnieszka Najda
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska