W piątek 29 września 2017 r. zakończyliśmy szkolną akcję „3 Dni Głośnego Czytania”.

Akcja wpisywała się w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.
Przed rozpoczęciem czytania młodzież zapoznała się ze wszystkimi nowymi książkami, które zostały zakupione do naszej biblioteki z dotacji MEN w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie do głośnego czytania wybierali noty o autorach, recenzje danej książki zamieszczone na obwolucie i oczywiście fragmenty powieści.
Uczniów w głośnym czytaniu wspierali nauczyciele: E. Woźniak, B. Bień, M. Borucka.
W akcji uczestniczyli uczniowie Technikum nr 2.
Koordynator akcji: Anna Sotirow – nauczyciel bibliotekarz.

 

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska