Dnia 29 września 2017 roku uczniowie z klas: 2mt i 3 ez pod opieką: pani Magdaleny Fatygi, pani Anety Frączek i pani Ewy Kożuszek uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z zakresu kultury w Pracowni Nomadycznej, mieszczącej się przy ul. Lubartowskiej 31 w Lublinie, w projekcie o kondycji współczesnego artysty oraz jego relacjach z otoczeniem – o przestrzeni twórczej i jej braku.

Magdalena Franczak, stypendystka Prezydenta Miasta Lublin, autorka projektu „Nomadyczna Pracownia”– zakłada, że praca artysty nieodłącznie wiąże się z pracownią, warsztatem, miejscem, gdzie rodzi się sztuka. W dzisiejszych czasach artysta jest Nomadą, działającym tam, gdzie czuje potencjał twórczy. Nie jest osadzony w jednej, konkretnej przestrzeni. Pracownia jako miejsce do działania, również ze względu na mało stabilną sytuację ekonomiczną artysty, raz jest, a innym razem jej nie ma. Wówczas za pracownię służy dom, galeria lub przestrzeń publiczna. Ideą „Nomadycznej Pracowni” jest jej tymczasowość i wykorzystanie braku posiadania stałego miejsca, przyjęcie jej mobilności jako cechy charakterystycznej, a także motoru do działania twórczego.

Podczas warsztatów z uczniami, pani Magdalena Franczak – przedstawiła swój artystyczno-badawczy projekt „Przedmioty i ludzie”, nastawiony na współpracę ze społecznością lokalną związaną z podwórkiem przy ul. Lubartowskiej 31 – mieszkańcami okolicy. Uczniowie zapoznali się także z instalacją performatywną artystki, w której przedmioty zabierają głos, stając się świadectwem pamięci, uruchamiają wspomnienia, często stanowiąc jedyną pamiątkę po bliskiej osobie. Działają na zasadzie nośnika emocji, przypominając o przeszłości, która stanowi część ludzkiej tożsamości. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość organoleptycznie, dokonując analizy sensorycznej, „zobaczyć” nie tylko instalację performatywną i zgromadzone eksponaty, ale także autorskie lalki osobiste, swoiste alter ego – pokłosia warsztatowiczów projektu artystki.

Warsztaty zakończył feedback uczestników, którzy bardzo wysoko ocenili spotkanie z artystką wizualną, życząc jej dalszych sukcesów w swoich bogatych działaniach artystycznych. Dla pani Magdaleny Franczak było to również bardzo ważne i cenne spotkanie.

Wyjście, z inicjatywy p. wicedyrektor Barbary Białkowskiej, zorganizowała pani Ewa Kożuszek w ramach projektu „Miasto, którego nie widać” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z jego autorką, stypendystką ministerstwa, doktor Magdaleną Szubielską, pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych KUL.

 

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska
Zdjęcia: Ewa Kożuszek, Magdalena Szubielska