„Trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia”.

Dnia 27 października 2017r. uczniowie klasy 2 ez i 4 it uczestniczyli w lekcji religii, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – filia nr 19.

Spotkanie poprowadziła Pani Jolanta Jurkowska, która przybliżyła młodzieży życie i twórczość malarską oraz drogę do świętości Brata Alberta Chmielowskiego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć obszerną wystawę, w której ukazane jest wielkie serce i miłość Świętego do ubogich i potrzebujących. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim, rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. Największą sławę przyniósł Bratu Albertowi obraz „Ecce Homo” przedstawiający ubiczowanego Chrystusa.
Prowadząca spotkanie zwróciła uwagę na podobieństwo dwóch wielkich świętych Polaków: Brata Alberta oraz Jana Pawła II.
Spotkanie ubogaciły fragmenty filmów dokumentalnych o Bracie Albercie oraz urywki pochodzące z dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”.
W dyskusji o wystawie, która wywiązała się w drodze powrotnej do szkoły, uczniowie zauważyli, że przesłanie Brata Alberta „być dobrym jak chleb…” jest aktualne współcześnie.

Serdecznie dziękujemy Pani Jolancie Jurkowskiej za przybliżenie nam sylwetki Brata Alberta oraz oprowadzenie nas po wystawie, które było swoistym „spotkaniem z Bratem Albertem”.
Wyjście zorganizowała s. Elżbieta Czyżewska.

 

Metryka
Autor tekstu: Elżbieta Czyżewska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska