„Aktywni przez twórczość” – pod takim hasłem 30 października 2017 roku, w ramach wiedzy o kulturze, uczniowie klasy 2 mt: Daniel Aftyka, Brankiewicz Adrianna, Popławska Agata oraz Klaudia Szaniawska z klasy 3 ez, pod opieką pani Ewy Kożuszek, wzięli udział w warsztatach tyfloplastycznych.

Na początku zajęć uczniowie żywo dyskutowali na temat twórczości artystycznej osób niewidomych. Wspólnie doszli do wniosku, że osoby z dysfunkcją wzroku, na przekór percepcyjnym ograniczeniom nie pozostają bierne i komentują swoją egzystencję używając różnych środków wyrazu. Najczęściej stosowaną formą jest śpiew i muzyka, ale są też osoby zainteresowane wyrażaniem siebie i swoich emocji poprzez twórczość plastyczną. Uczniowie stwierdzili, że starają się przezwyciężyć bariery sensoryczne i podejmują próby opisu oraz zgłębienia doświadczanej rzeczywistości. Nie chcą być bierni, chcą wyrażać siebie w różnych formach ekspresji. W związku z powyższym, prowadząca zajęcia – doktor Magdalena Szubielska – pracownik naukowy KUL – zainspirowała warsztatowiczów do pracy twórczej. Zaproponowała WARSZTATY TYFLOPLASTYCZNE. Zadanie miało na celu doskonalenie własnego warsztatu twórczego, rozwijanie aspiracji, zainspirowanie do podnoszenia zainteresowań artystycznych i aktywnego wyrażania własnych uzdolnień, było także formą rehabilitacji poprzez integrację i przełamywanie własnych słabości.
Podczas zajęć, do plastyki dwuwymiarowej na płaskiej powierzchni, wykorzystano pomoce tyflodydaktyczne: Drafsman Standard, czyli specjalne miękkie podkładki oraz odpowiednie folie do rysowania rysikiem. Na nich uczniowie wyrażali swoje przemyślenia, zainspirowane wycieczką edukacyjną do Muzeum Historii Miasta Lublina oraz obchodami 700 – lecia miasta.
Powstało kilkanaście prac uczniowskich. Każdy twórca opowiedział, co chciał wyrazić w swojej pracy i jakie miał w związku z tym przemyślenia i wyobrażenia. Zadanie doskonaliło również procesy wyobrażeniowe – należało skorelować wyobraźnię z umiejętnością przełożenia jej na obraz graficzny. Rysunek pełni bowiem zarówno funkcję estetyczną, jak i informacyjną. A funkcja informacyjna jest spełniona, jeśli przedstawienie rysunkowe jest dla odbiorcy rozpoznawalne.
Wykonane podczas warsztatów prace zostaną wyeksponowane w TYFLOGALERII w Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5 w Lublinie.

 

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska
Zdjęcia: Ewa Kożuszek, dr Magdalena Szubielska