Dnia 30 listopada 2017r. uczniowie klasy 2mt  w zawodzie technik masażysta w ramach realizacji Projektu 12.4 „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” Zadanie 4 – Zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi uczestniczyli w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie zapoznali się z innowacjami w zakresie w fizjoterapii.Czytaj całość