W dniu 13 grudnia 2017 roku uczniowie klasy 2 mt (technikum masażu) brali udział w zajęciach warsztatowych w przychodni rehabilitacyjnej. Wizyta realizowana była w ramach projektu 12.4 „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem placówki rehabilitacyjnej od strony służbowej, od strony pacjenta oraz od strony prawnej.

Nasi podopieczni poznali całą aparaturę wykorzystywaną  w przychodni do pracy z pacjentem. Poznali regulamin każdego pomieszczenia i konieczne środki ostrożności, jakie należy zachować przy danym zabiegu.

Zapoznali się z działaniem aparatury do prądolecznictwa, światłolecznictwa, magnetoterapii i  krioterapii, hydroterapii jak również urządzenia wykorzystywane do kinezyterapii.

Przyszli masażyści zobaczyli jak wygląda urządzenie do masażu pneumatycznego, podciśnieniowego inaczej drenażu limfatycznego mechanicznego. Mieli okazję zobaczyć przykładowe skierowania pacjentów  przychodzących do przychodni. Poznali zasady rejestracji pacjentów oraz ich dalsze kroki w przychodni rehabilitacyjnej.

Uczniowie uświadomili sobie, że praca w przychodni rehabilitacyjnej jest pracą zespołową i wielozadaniową.
 
Metryka
Autor tekstu: Beata Pałka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska