Dnia 21 grudnia 2017 r. w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie społeczności naszej szkoły, podczas którego zostały ogłoszone wyniki Internetowego Konkursu na Kartkę Świąteczną i Noworoczną.

Celem Internetowego Konkursu na Kartkę Świąteczną i Noworoczną była prezentacja umiejętności zastosowania technologii informacyjnej oraz wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.
Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Piotr Kasprzak – klasa 2kt
II miejsce: Nina Kik – klasa 2kt
III miejsce: Maciej Danilkiewicz – klasa 1kt

Wyróżnienia:
Dominik Grabowski – klasa 2it
Marcin Hałasa – klasa 4it

Organizatorem konkursu byli nauczyciele informatyki.

Dziękujemy wszystkim uczniom Technikum nr 2 i słuchaczom Szkoły Policealnej nr 11 za udział w konkursie.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do kolejnych edycji konkursu!

Kartki nagrodzone

Metryka
Autor tekstu: Monika Borucka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska