Tomasz Orzechowski (3al), Dominika Siedlecka (3al), Sławomir Śpiewak (4it) oraz Jakub Świątek (2it) wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “World of languages” zorganizowanym przez Wydawnictwo Synapsa.

Konkurs polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 18 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki.
Pomimo wysokiego poziomu trudności konkursu uczniowie osiągnęli świetne wyniki. Na wyróżnienie zasługują w szczególności:

Artur Malec – wynik 80%
Tomasz Orzechowski – wynik 80%

Uczniowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz materiałami edukacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy uczniom uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego.

Opiekunkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego: p. Malwina Adamiec i p. Monika Hawryluk.

 

 

Metryka
Autor tekstu: Malwina Adamiec
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska