Zimowa XXIII Olimpiada już tuż tuż. Z tej okazji nauczyciele wychowania fizycznego ogłaszają Szkolny Konkurs Plastyczny „Zimowe Igrzyska Olimpijskie”. Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce sportowej. Na prace plastyczne czekają nauczyciele wychowania fizycznego do 26 lutego 2018 r.
Szczegóły konkursu zawiera Regulamin.

I Cele konkursu

– upowszechnianie idei olimpijskiej
– pogłębienie wiedzy o zimowych igrzyskach olimpijskich
– zainteresowanie młodzieży Igrzyskami XXIII Olimpiady w PyeongChang
– promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym
– rozwijanie kreatywności, umiejętności plastycznych i twórczej wyobraźni

II Zasady uczestnictwa

– konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły
– zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce sportowej
– format pracy A-3, A-4
– preferowane techniki: wycinanka, rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane, grafika, grafika komputerowa
– zgłoszone prace powinny zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz klasę
– w konkursie muszą uczestniczyć prace będące wynikiem samodzielnej twórczości ucznia

III Kryteria oceny prac konkursowych

– zgodność przekazu pracy z celem konkursu
– walory estetyczne i artystyczne
– pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej

Prace prosimy składać do 26.02.2018 u nauczycieli wychowania fizycznego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.03.2018
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a wyniki umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Organizatorzy konkursu: nauczyciele wychowania fizycznego. Autor projektu Bogusław Bień.

Metryka
Autor tekstu: Bogusław Bień
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska