Wystawa pt. ”Wyklęci, niezłomni” rozpoczyna szkolne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Materiałem poglądowym stały się książki, czasopisma, wydawnictwa kartograficzne, multimedia oraz okazjonalnie wydany przez Instytut Pamięci Narodowej kalendarz na 2018 rok.

Zgromadzone materiały: wspomnienia, pamiętniki, fotografie i najnowsze prace naukowe przedstawiają biografię żołnierzy wyklętych oraz ich działanie w niepodległościowym podziemiu przeciwko rządowi komunistycznemu, a także zaznaczają sytuację społeczną i polityczną państwa polskiego po 1945 roku. Ponadto uczniowie zwiedzający wystawę (kl. 3iz, 1it, 1kz, O. Radzik kl.2al) poszerzyli swoją wiedzę z zakresu leksyki i stylistyki poprzez poznanie języka propagandy komunistycznej. Wystawa i zamieszczony w Biuletynie IPN artykuł skłoniły do rozmowy na temat, w jaki sposób powinna być kształtowana polityka historyczna państwa.
Otwarcia wystawy w dniu 2 marca 2018 r. dokonała pani wicedyrektor Barbara Białkowska, zaś lekcję tematyczną poprowadzili kustosze wystawy: p. Roman Woźniak nauczyciel historii i Anna Sotirow nauczyciel bibliotekarz.

Na wystawę zapraszamy do 23 marca 2018 r. w godzinach pracy biblioteki.

Organizatorzy wystawy: Roman Woźniak i Anna Sotirow.

 

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska