W dniu 7 marca 2018 r. uczniowie Technikum nr 2 wraz z opiekunami p. B. Pałką i p. D. Bieleckim mieli zaplanowane zajęcia warsztatowe w laboratorium robotycznym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd studyjny był zorganizowany w ramach realizacji projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.

Centrum Nauki Kopernik jest najnowocześniejszym obiektem edukacyjnym w Polsce. W budynkach Centrum znajduje się ponad 350 eksponatów w sześciu galeriach tematycznych oraz Teatr Robotyczny, Park Odkrywców, Planetarium.

Pierwszym etapem wyjazdu studyjnego było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie mogli nie tylko oglądać, ale również przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach doświadczalnych. Nasi uczniowie wykorzystywali narzędzia pozwalające na samodzielne poszerzanie wiedzy technicznej i wyjaśnianie wielu zjawisk fizycznych. Najbardziej dynamiczne miejsce w Centrum Nauki Kopernik to fascynujący świat ruchu. Uczniowie dowiedzieli się tutaj, jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz promienie światła.

Drugim etapem najważniejszym – docelowym wyjazdu studyjnego było laboratorium robotyczne. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z edukacji szkolnej. Robotyka to multidyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy w sobie informatykę, matematykę, fizykę i technikę.

Podczas zajęć w laboratorium robotycznym była rozwijana kreatywność uczniów.
Były rozwijane zdolności techniczne – zastosowanie pneumatycznych układów technicznych, zdolności informatyczne – tworzone były algorytmy, pogłębiana była wiedza z fizyki – działanie serwomechanizmów.

Metryka
Autor tekstu: Dariusz Bielecki
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska