Rodziców/opiekunów wszystkich uczniów dnia 13 kwietnia 2018 r. w godz. 15.00-16.30 zapraszam na zebranie rodziców.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zapraszamy Rodziców klas 4 it, 4 kt, 3 al na spotkania Klasowych Zespołów Nauczycieli o godz. 16.30:

kl. 4 it, 4 kt – sala konferencyjna
kl. 3 al – sala nr 14

Barbara Białkowska
wicedyrektor