Uczennica klasy 2 al – Oliwia Radzik – otrzymała III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie na najtrudniejszą Lingwołamkę Języka Polskiego. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W ramach uniwersyteckich obchodów Europejskiego Dnia Logopedy rozstrzygnięto konkurs na najtrudniejszą lingwołamkę i skrętacz języka, czyli trudne teksty do przeczytania na głos. Zadaniem uczestników było połączenie słów skomplikowanych pod względem wymowy w ciekawy wiersz, rymowankę, wyliczankę lub innego rodzaju łamaniec językowy. W rywalizacji udział wzięło ponad 100 osób z różnych stron Polski. Spośród nadesłanych utworów jury w składzie: dr Magdalena Zaorska, dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz oraz dr Monika Czerepowicka wybrało finałowe skrętacze i lingwołamki. Imprezę poprowadzili studenci logopedii Magdalena Noszczak i Przemysław Korytko, a nagrodzone utwory odczytała Adrianna Cudnik.

Miejsce I – Marta Dzieszkiewicz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Miejsce II – Oliwia Strachocka V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
Miejsce III – Oliwia Radzik Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.

Gratulacje dla Oliwii!
Uczennicę do konkursu przygotowała pani Ewa Kożuszek.

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska