W związku z przypadającą 19 kwietnia 75. rocznicą wybuchu powstania w getcie w Warszawie i ogłoszeniem roku 2018 – Rokiem Ireny Sendlerowej – w naszym Ośrodku został zorganizowany projekt edukacyjny „Tydzień Pamięci o Holocauście”.

Pierwszym działaniem była lekcja otwarta „Słoik pełen życia” poświęcona pamięci Ireny Sendlerowej, która z narażeniem własnego życia uratowała 2500 żydowskich dzieci. W trakcie wykładu, wzbogaconego interesującą prezentacją multimedialną oraz fragmentami filmów dokumentalnych, młodzież zdobyła wiedzę na temat życia i działalności Ireny Sendlerowej, a potem analizowała fragmenty tekstu, który opowiadał o poświęceniu i heroizmie bohaterki.
Kolejne działanie to warsztaty pt. „Listy do Henia” prezentujące losy lubelskich Żydów w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej. Warsztaty zorganizowane zostały przy współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka „Teatr NN” i przeprowadzone przez p. Dominikę Majuk.
Uczniowie wzięli również udział w wycieczce na Majdanek, gdzie poznali historię obozu zagłady i oddali hołd wszystkim pomordowanym więźniom, składając kwiaty i zapalając znicze.
19 kwietnia, w dniu 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie, odbyła się lekcja „Nie było żadnej nadziei…”, w trakcie której młodzież obejrzała filmy przygotowane przez Muzeum Polin oraz poznała losy bohaterów powstania. Uczniowie włączyli się również w akcję rozdawania żonkili symbolizujących pamięć o Żydach walczących w getcie.
Kolejnym punktem obchodów „Tygodnia Pamięci o Holokauście” była wycieczka edukacyjna (z przewodnikiem PTTK, Panią Agnieszką Wójtowicz) śladami getta lubelskiego, podczas której uczniowie zdobyli m.in. informacje na temat lokalizacji, organizacji i funkcjonowania getta.
Ostatni dzień projektu obejmował projekcję filmu pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej” oraz Konkurs Wiedzy o Holocauście, który podsumował działania projektowe i pozwolił młodzieży sprawdzić swoją wiedzę na temat zagłady Żydów, działalności Ireny Sendlerowej i innych Polaków, którzy pod presją kary śmierci nie wahali się pomagać rodzinom żydowskim w czasie okupacji hitlerowskiej. Pytania konkursowe dotyczyły prezentowanych w czasie trwania projektu działań. Najlepsze zespoły klasowe otrzymały dyplomy i upominki.
W ramach projektu planowana była również wycieczka edukacyjna do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, jednak z przyczyn organizacyjnych odbędzie się ona 14 czerwca 2018r.

Realizatorzy projektu:
Marta Budek
Elżbieta Czyżewska
Beata Paradowska-Hordejuk
Magdalena Fatyga
Monika Kościuk
Radosław Malinowski

Plakat

Metryka
Autor tekstu: Beata Paradowska – Hordejuk
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska