Nasi uczniowie Mikołaj Stelmach (kl.2 kz), Piotr Szczepaniak (kl.2 kz), Dawid Araucz (kl.3izw), Agata Aftyka (kl.2 ez , jako rezerwowa) po raz pierwszy wzięli udział w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Dnia 26 kwietnia 2018 r. odbyła się XII edycja tego konkursu. Organizatorem był SOSW nr 1. Turniej składał się z kilku części: w części teoretycznej młodzież rozwiązywała zadania testowe z zakresu ruchu drogowego, w części drugiej uczestnicy, na specjalnie przygotowanym placu manewrowym, musieli wykazać się umiejętnościami bezbłędnej jazdy na rowerze, zaś część trzecia sprawdzała wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej.
Nasi uczniowie wykazali się olbrzymim zaangażowaniem, wolą sportowej walki , a także wiedzą. Mikołaj Stelmach był jednym z 3 zawodników, którzy osiągnęli najwyższy wynik na placu manewrowym! Turniej był bardzo zacięty, ale przebiegał w spokojnej i przyjaznej atmosferze. Różnice między poszczególnymi zespołami były bardzo niewielkie. Mimo bardzo dobrego wyniku Mikołaja nasz zespół w końcowej klasyfikacji zdobył 5 miejsce. Uczniom tak bardzo spodobały się turniejowe zmagania, że już zgłosili chęć uczestnictwa w edycji w 2019 r.

Do turnieju uczniów przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: Andrzej Góźdź i Anna Dubielis. Opiekę w czasie zawodów sprawował p. Andrzej Góźdź.

 

Metryka
Autor tekstu: Andrzej Góźdź
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska