Uczniowie klasy 2kz wraz z nauczycielem – Michałem Pawlakiem 26 kwietnia, ponownie w tym roku szkolnym, wybrali się na wycieczkę przedmiotową, tym razem do działu żywienia i usług gastronomicznych Fundacji DANTIS w Lublinie. Wycieczka została zorganizowana w ramach kształcenia praktycznego.Podczas pobytu uczniowie poznali układ funkcjonalny i wyposażenie techniczne pomieszczeń produkcyjnych. Zapoznali się z najnowszymi trendami produkcji potraw i organizacji imprez okolicznościowych. Dodatkową atrakcją wycieczki była możliwość obsługi prezentowanych urządzeń, jak również warsztaty kulinarne – sporządzanie racuchów z jabłkami. Miłym akcentem był również poczęstunek, który dla uczniów przygotowali pracownicy Fundacji. Również możliwość rozmowy uczniów z kadrą pozwoliła młodzieży poznać ich przyszły rynek pracy oraz standard wymagań w ich zawodzie.
Wycieczka była efektem podjętych rozmów z kierownictwem Fundacji przez Pana Michała Pawlaka oraz przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy Pani Annie Gołąb – Dyrektor Biura Fundacji Dantis oraz Pani Izabeli Lis-Foc za podjęcie współpracy.

Metryka
Autor tekstu: Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska