Dnia 27 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw uczniom klas maturalnych: III al, IV kt i IV it. W uroczystości wzięła udział p. dyrektor Iwona Majewska, wicedyrektor Barbara Białkowska, wicedyrektor Danuta Kaczorowska, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszego Ośrodka.

Pani Dyrektor Iwona Majewska podziękowała rodzicom uczniów za kilkuletnią współpracę i wspieranie działań szkoły, nauczycielom za trud włożony w wychowanie młodzieży, zaś uczniom gratulowała osiągniętych wyników w nauce i życzyła wielu sukcesów w dorosłym życiu.
Młodzież młodszych klas zaprezentowała swoim starszym kolegom centon, czyli bigos literacki (poemat składający się z fragmentów różnych utworów) pt. „Bigos z Mickiewicza”, życząc, aby maturzyści mieli okazję wykorzystać znajomość wierszy poety w swoich pracach egzaminacyjnych.
Następnie Pani Dyrektor wręczyła wyróżniającym się uczniom świadectwa oraz nagrody za udział w konkursach i dyplomy za aktywność w życiu kulturalnym szkoły.
Uczniowie serdecznie podziękowali Dyrekcji Ośrodka i Nauczycielom za naukę, opiekę i wsparcie. Dowodem wdzięczności były ofiarowane bukiety kwiatów.

Serdecznie dziękujemy p. Śpiewakowi za udostępnienie zdjęć.

Metryka
Autor tekstu: Beata Paradowska-Hordejuk
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska