W dniu 12 czerwca 2018 r. młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 kształcąca się w zawodzie technik archiwista wzięła udział w drugich warsztatach archiwistycznych.
Warsztaty, które poprowadziła pani Agnieszka Kasprzak, odbyły się w Urzędzie Pocztowym nr 2 w Lublinie.

W czasie warsztatów uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy archiwum zakładowego Poczty Polskiej, procedurami przyjmowania akt, przekazywania dokumentacji do Archiwum Państwowego, sposobami opisu teczek, warunkami przechowywania dokumentacji kat. B w pomieszczeniach archiwalnych. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć proces niszczenia dokumentacji niearchiwalnej na profesjonalnych niszczarkach.
W warsztatach uczestniczyli także nauczyciele archiwistycznych przedmiotów zawodowych: Małgorzata Łukawska i Jacek Kudelski.

Metryka
Autor tekstu: Jacek Kudelski
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska