Uczniowie z naszej szkoły: Technikum nr 2 oraz XVII Liceum Ogólnokształcącego przystąpili w kwietniu do ogólnopolskiego konkursu „Weltsprachen Abitur” zorganizowanego przez wydawnictwo Synapsa Expert.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań, sprawdzającego wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia tekstu czytanego oraz struktur gramatyczno – leksykalnych. W czerwcu otrzymaliśmy wyniki.
Gratulujemy uczniom sukcesów, tym bardziej, że poziom trudności był bardzo wysoki.
Wyniki naszych uczniów przedstawiają się następująco:
klasa 2it – 75%
klasa 1it – 70%
klasa 2al – 60%
klasa 1al – 40%

Uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz materiały edukacyjne.
Zachęcamy do pogłębiania umiejętności językowych.

Do konkursu uczniów przygotowywały panie Agnieszka Bratkowska i Joanna Mitura.

Metryka
Autor tekstu: Agnieszka Bratkowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska