Dnia 20 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół nr 5 przy ul. J. Elsnera 5 w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i stypendiów Prezydenta Miasta Lublin uczniom – laureatom międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych.

Uroczystość prowadziła Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. W imieniu Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin nagrody uzdolnionym uczniom wręczał Pan Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie naszego Ośrodka, uczący się w szkole ponadgimnazjalnej przy ul. Wyścigowej 31: Piotr Ciechomski, Jarosław Mitrus, Aleksandra Paradzińska, Agata Popławska, Oliwia Radzik i Adrianna Stańczyk. Uczniowie ci odnieśli sukcesy w ogólnopolskich konkursach plastycznych i literackich, a przygotowani byli przez nauczycieli: Panią Martę Budek, Panią Agnieszkę Kitę, Panią Ewę Kożuszek i Panią Beatę Paradowską – Hordejuk.
Podczas uroczystości Pani Dyrektor Iwona Majewska otrzymała serdeczne gratulacje od Pani Ewy Dumkiewicz – Sprawki – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Laureaci otrzymali dyplomy Prezydenta Miasta Lublin i nagrody książkowe, a nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursów – podziękowania Prezydenta Miasta Lublin.
Serdecznie gratulujemy!

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska