W poniedziałek 3 września 2018 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Iwona Majewska uroczyście powitała wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas uroczystości przedstawiła także kadrę kierowniczą szkoły, pedagoga, psychologa oraz doradcę zawodowego. Od września 2018 roku wicedyrektorem w naszej szkole została pani Beata Pałka. Gratulujemy!
Klasy pierwsze zostały zapoznane z wychowawcami:

  • 1 al – pani mgr Barbara Korzeniowska
  • 1 it – pani mgr Anna Dubielis
  • 1 kt – pani mgr Małgorzata Fajgielska
  • 1 mt – pani mgr Dorota Kret
  • 1 iz – pani mgr Monika Grum
  • 1 kz – pani mgr Marta Budek

Opiekunami oddziałów szkoły policealnej zostali:

  • pani mgr Ewa Piotrowska – 1kp
  • pani mgr Aneta Frączek – 1 ap
  • pan mgr Agnieszka Najda – 1bp

Pani Dyrektor Iwona Majewska życzyła wszystkim sukcesów i powodzenia w nowym roku szkolnym.
Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami, a koledzy z klas pierwszych wspólnie z wychowawcami zwiedzili całą szkołę.
Życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!

Metryka
Autor tekstu: Ewa Piotrowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska