Wsparcie osób młodych i ich aktywizacja zawodowa jest jednym z priorytetów polityki spójności Unii Europejskiej. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wychodząc naprzeciw potrzebom młodych mieszkańców naszego regionu, będących w przedziale wiekowym od 15 do 29 lat, zorganizował konferencję pt. „Młodzi na rynku pracy”. W wydarzeniu, które odbyło się 14 września br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wzięli udział również przedstawiciele naszego samorządu uczniowskiego w składzie: Mateusz Zaborek i Adam Zając.

 

Metryka
Autor tekstu: Agnieszka Najda
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska