Dnia 17 września 2018r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie uczestniczyli w XV Lubelskim Festiwalu Nauki w wydarzeniu o charakterze naukowo-kulturalnym promującym i popularyzującym najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne.

Mottem tegorocznego festiwalu, zorganizowanego przez wyższe uczelnie i ośrodki naukowe Lubelszczyzny, było „Człowiek inspiracją nauki”.
W ramach festiwalu młodzież naszej szkoły pod opieką Pani Zofii Radej zwiedziła Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uczestnicząc w projekcie „Oznaczanie parametrów biochemicznych w płynach ustrojowych zwierząt laboratoryjnych”.

Otwarcie nowoczesnych laboratoriów i sal wykładowych pokazuje, że nauka nie jest tak niedostępna i niezrozumiała, jak mogłoby się wydawać, uświadamia młodzieży znaczenie nauki dla techniki, medycyny, ekologii i jej związków z życiem codziennym każdego człowieka, inspiruje dociekliwość poznawczą uczniów.

Metryka
Autor tekstu: Zofia Radej
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska