W dniach od 17 do 25 września biblioteka szkolna dla uczniów klas pierwszych: 1 kt, 1it, 1iz, 1mt, 1kz zorganizowała warsztaty pt. „Pierwszy krok w bibliotece szkolnej”.

Młodzież zapoznała się z księgozbiorem biblioteki, różnymi rodzajami gromadzonych zbiorów. Odbywając spacer między regałami z księgozbiorem poznała zasady ułożenia zbioru. Nowością dla czytelników były przedstawione reguły klasyfikacji literatury pięknej oraz Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, wg której opracowywany jest księgozbiór popularno – naukowy. Uczniowie wzbogacili swój zasób leksykalny o słownictwo z zakresu bibliotekoznawstwa, np. woluminy, sygnatura, katalogi, książka w formie kodeksu. Młodzież z zaciekawieniem oglądała prenumerowane czasopisma. Zaskoczeniem dla niej była możliwość wypożyczenia czasopism na weekend do domu. Ponadto w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej nowi uczniowie praktycznie poznali zasady korzystania z komputerów i programów komputerowych.

Warsztaty poprowadziła p. Anna Sprawka-Sotirow nauczyciel bibliotekarz.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska