W piątek 28 września 2018 r. w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w bibliotece szkolnej uczniowie klas 2al, 1iz, 3ez, 2kz, 3it, 1it uczestniczyli w szkolnej akcji głośnego czytania.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.
Spotkanie w bibliotece miało charakter edukacyjny. Polegało nie tylko na czytaniu, ale także na poznaniu życiorysu i utworów Janiny Porazińskiej. Wiadomości o życiu Porazińskiej (urodzonej w Lublinie) przeczytała Agata uczennica klasy 3 ez. Następnie Damian (kl. 3ez) odczytał aforyzmy i sentencje o czytaniu, których autorami byli wybitni twórcy literatury polskiej i światowej, m.in. H. Sienkiewicz, J. Iwaszkiewicz, T. Mann, D. Diderot. Młodzież w swobodnej rozmowie analizowała metaforyczno – semantyczną wymowę poznanych myśli. Kolejnym etapem wydarzenia było przypomnienie młodzieży utworów J. Porazińskiej. Kuba (kl.3it) przeczytał streszczenie słynnej baśni pt. „Szewczyk Dratewka”, pani M. Majdańska przypomniała świat „Kozuchy Kłamczuchy”, zaś pani A. Sotirow przywołała najbardziej znaną kołysankę J. Porazińskiej pt. „Z popielnika na Wojtusia…”.
Celem spotkania była promocja czytelnictwa i kultury czytelniczej, zaś mottem wydarzenia słowa H. Sienkiewicza „Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy”.

 

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska