We środę 3. października 2018 r. grupa uczniów z kl. 4 kt i 3 al uczestniczyła w organizowanych przez państwowe Muzeum na Majdanku warsztatach dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej w ramach programu edukacyjnego „Poznać Majdanek”.

Młodzież zwiedziła niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944 oraz dzięki wysłuchaniu relacji byłych więźniów poznała warunki życia obozowego oraz metody kaźni. Ponadto uczniowie obejrzeli w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM najnowszą wystawę czasową poświęconą zmianom przestrzeni terenu obozu, zarówno w okresie wojny jak i po zakończeniu działań wojennych. Uczniowie naszej szkoły oddali hołd pomordowanym na Majdanku, zapalając symboliczny znicz. Zajęcia edukacyjne wzbudziły wśród uczniów głębokie wzruszenie, zaś hasło „Nasz los – dla Was przestrogą” uznali za ostrzeżenie, by czas zagłady nigdy się nie powtórzył.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Barbara Białkowska i Dorota Jakubiuk.

Metryka
Autor tekstu: Barbara Białkowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska