O ponad 100 książek wzbogaciły się zasoby biblioteki szkolnej. We wtorek, 9 października 2018 r., na głównym holu szkoły, zarówno uczniowie jak i wszyscy pracownicy szkoły, mogli je obejrzeć, przekartkować, a przede wszystkim wypożyczyć do domu. Prezentacji towarzyszyły rozmowy o nowych książkach, a także dyskusja o trendach i kierunkach we współczesnym pisarstwie.
Książki zostały zakupione z dotacji MEN w ramach Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. Ponadto zostały zakupione na podstawie przeprowadzonego w terminie maj –czerwiec 2018 r. badania potrzeb czytelniczych naszych uczniów w formie szkolnej akcji „Książka, którą chciałbym przeczytać”.
Zapraszamy serdecznie do biblioteki, życzymy przyjemnych chwil z książką.

Prezentacje nowych książek przygotowały panie: Anna Sotirow i Wanda Tomasik.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska