Dnia 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, która podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w roku 2018 nasza szkoła postanowiła wziąć udział w inicjatywie pt. ,,Jak bardzo wielojęzyczna jest Twoja klasa / instytucja? ” W celu zaprezentowania umiejętności językowych naszych uczniów nagraliśmy krótki filmik promujący naukę języków obcych.
Filmik został nakręcony i zmontowany przez p. E. Czyżewską, a uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli języków obcych:
j.angielski – p M. Adamiec, p. M. Hawryluk
j. niemiecki – p. A. Bratkowska, p. M. Fajgielska
j. rosyjski – p. D. Kret
j.migowy – p. Magdalena Fatyga

Zapraszamy do oglądania!

 

Metryka
Autor tekstu: Malwina Adamiec
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska