12 października 2018 roku w naszej szkole miała miejsce uroczystość Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem klas pierwszych, w której uczestniczyła Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz społeczność szkolna.

Pani Dyrektor Iwona Majewska odczytała rotę ślubowania a uczniowie klas pierwszych złożyli na Sztandar Szkoły uroczyste ślubowanie i zapewnienie, że będą dbać o honor i tradycje szkoły oraz wypełniać obowiązki ucznia. Pani Dyrektor Iwona Majewska życzyła „pierwszakom” sukcesów w nauce i realizacji życiowych planów a wychowawcy klas wręczyli swoim uczniom drobne upominki.
Pani Dyrektor wręczyła również wyróżniającym się nauczycielom dyplomy i nagrody w uznaniu osiągnięć w pracy z młodzieżą. Wszystkim nauczycielom życzyła wytrwałości, wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Pani wicedyrektor Beata Pałka przekazała wszystkim zebranym informację, że w dniu 26 września 2018 roku Pani Dyrektor Iwona Majewska otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz wkład i zaangażowanie w budowaniu systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Mieście Lublin z podziękowaniem za wzorową realizację powierzonych obowiązków. 15 października 2018 roku Pani Dyrektor odbierze również nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratulujemy!!!

Część artystyczna zatytułowana „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” wpisywała się w obchodzoną w roku 2018 setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież w poetyckich strofach wskazywała, jak ważne dla każdego młodego człowieka jest poczucie tożsamości narodowej, historia, tradycja, język ojczysty. Uczniowie, doceniając trud pracy nauczyciela, złożyli na ręce Dyrekcji kwiaty, które były wyrazem ich wdzięczności.
Uroczystość przygotowali:
teksty poetyckie, scenariusz, reżyseria – M. Budek, B. Paradowska-Hordejuk,
prezentacja multimedialna – M. Kościuk,
poczet sztandarowy – Roman Woźniak,
dekoracje – Monika Grum,
przygotowanie upominków – D. Kret, M. Grum, M. Fajgielska.

 

Metryka
Autor tekstu: Marta Budek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska