Już od kilku lat członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody uczestniczą w warsztatach w Centrum Ogrodniczym. W tym roku (18 X 2018) warsztaty miały nieco inny charakter.

W pierwszej części pracownica Centrum prezentowała sposoby przygotowania roślin do zimowego sezonu. Natomiast w części drugiej uczniowie zostali zapoznani z zakresem obowiązków, prawami i warunkami wykonywania zadań przez pracowników centrum ogrodniczego. W części trzeciej nasza młodzież wespół z uczniami Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 kształcącymi się w zawodzie ogrodnik, wsparła w zawodowych czynnościach pracowników centrum. Tradycyjnie po warsztatach otrzymaliśmy rośliny iglaste i ziemię do wzbogacenia naszego ogródka.
Wyjście edukacyjne zorganizowały opiekunki SK LOP: Anna Sotirow i Iwona Kraśnicka.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska