Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się w dniach 15-19 października br. Uczniowie klas programowo najwyższych w dniu 16 października uczestniczyli w „Warsztatach wiedzy o rynku pracy”, których organizatorem było Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Podczas warsztatów młodzież przyjrzała się branżom, które są stabilne i dochodowe oraz poznała wymagania pracodawców. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali bardzo przydatne poradniki opracowane przez specjalistów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Opiekę nad młodzieżą podczas wyjścia do WUP sprawowały panie: Daria Polonis-Traczyńska i Agnieszka Najda.

W ramach obchodów OTK Zespół Nauczycieli Języka Polskiego wraz z doradcą zawodowym ogłosili konkurs na interpretację tegorocznego hasła OTK „Bądź architektem swojego szczęścia”. Celem konkursu było zwiększenie świadomości planowania kariery zawodowej i dokonywania trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych. Prace, które wykonała młodzież pod nadzorem pani Barbary Białkowskiej i pani Marty Budek były prezentowane na holu naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie nagrody.

Metryka
Autor tekstu: Agnieszka Najda
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska