W związku z realizacją kolejnej edycji programu „Kultura Bezpieczeństwa” w dniu 26 października 2018 r. odbyła się lekcja dla uczniów naszej szkoły, którą przeprowadził nadinspektor pracy Artur Kornas z Państwowej Inspekcji Pracy.W przystępny i ciekawy sposób przedstawił zagadnienia dotyczące zadań statutowych Państwowej Inspekcji Pracy oraz przepisy związane z prawem i ochroną pracy osób niepełnosprawnych, które zostały poparte licznymi przykładami. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów.

Organizatorzy spotkania: Monika Grum, Magdalena Fatyga, Michał Pawlak.

 

Metryka
Autor tekstu: Monika Grum
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska