W środę 21 listopada 2018 r. gościliśmy w szkole p. Grażynę Kłos – kierownika Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie z wykładem pt. „Litwo! Ojczyzno moja!… Dzieciństwo i wczesna młodość Adama Mickiewicza”.

Prelegentka w pięknych słowach wspartych interesującą i pomysłową prezentacją multimedialną z zaangażowaniem opowiadała o życiu Mickiewicza. Zainteresowanie młodzieży wzbudziły ciekawostki biograficzne dotyczące zarówno rodziny Mickiewicza, jak również samego poety. Prelegentka zwróciła uwagę także na ludzi i wydarzenia, które wywarły wpływ na kształt twórczości wieszcza.
W spotkaniu edukacyjnym uczestniczyli uczniowie klasy 1 al, 1 mt, 1 kt, 1kz oraz Sebastian Brzyski.
Spotkanie jest wynikiem realizacji porozumienia o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN oraz realizacją zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy p. Anny Sotirow nauczyciela bibliotekarza przy wsparciu p. Elżbiety Czyżewskiej.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska