Konsultacje dla rodziców

Dnia 14.12.2018 r. w godzinach 15:30 – 17:00 odbędą się konsultacje dla rodziców.

W dniach 14 grudnia 2018 r. i 4 stycznia 2019 r. odbędą się Klasowe Zebrania Nauczycieli mające na celu dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
O szczegółowych terminach zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców klas.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem mają Państwo prawo uczestniczyć w spotkaniach Zespołów.

Komentarze są zamknięte